Gør drømme til virkelighed

afsnit_lifecoachID Lifecoach – en beskyttet titel i hele Europa

Kunne du tænke dig at få redskaberne til at skabe dig en spændende, kreativ og meningsfuld karriere, som i høj grad er præget af:
 • glæden ved at gøre en positiv forskel i menneskers liv.
 • tilfredsstillelsen ved at mærke, at du får brugt dig selv og dit eget personlige potentiale.
 • fornøjelsen ved at udvikle dig personligt gennem dit job og kunne være kreativ med det.
 • sikkerheden ved at vide, at du hører til blandt de allerbedste indenfor dit felt.
 • friheden til i høj grad selv at kunne tilrettelægge dit arbejdsliv.

Så bliv ID Lifecoach.

Tag din coach uddannelse på ID Academy hos coaching ekspert Ole Vadum Dahl, der i mere end 30 år har været en ledende pioner indenfor personlig og spirituel udvikling, og som bl.a. er forfatter til bestseller-bogen Coaching og kunsten at leve.

Sammen med et team af fremragende undervisere i coaching tilbyder Ole Vadum Dahl en professionel coach uddannelse:

 • Som både i forhold til kvalitet og dybde går langt ud over det, du normalt vil komme til at opleve på en almindelig coach uddannelse.
 • Som både fagligt, personligt og etisk vil klæde dig virkelig godt på til at kunne hjælpe mennesker med at gennemgå en dyb personlig udvikling.
 • Som vil give dig en guldbrube af spændende psykologiske redskaber til at udfolde det allerbedste i dig selv og andre.
 • Som vil give dig mulighed for at blive del af et inspirerende og gensidigt støttende netværk af seriøse coaches i Danmark.
 • Som i positiv forstand vil vende op og ned på din opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre i dit liv, både personligt og professionelt.

 

afsnit_lifecoachCoach uddannelse som sætter nye standarder

Du har her mulighed for at deltage i en banebrydende 2-årig lifecoach uddannelse på mere end 400 timer med masser af personlig udvikling og en kæmpe værktøjskassebestående af både de klassiske og de sidste nye metoder indenfor coaching.

ID Academy’s grundige coaching uddannelse består af 10 moduler a 4 dage og en række supervisions- og træningstimer fordelt over ca. 2 år.

Læs om alt det, du konkret lærer på 1. år af den 2-årige coach uddannelse her.

Og læs om de mange praktiske coaching-redskaber, du lærer på 2. år af ID Academy’s coaching uddannelse her.
Men den 2-årige life coach uddannelse er:

Meget mere end bare endnu en coach uddannelse.

Det er et fascinerende fremtidssikret psykologisk træningsforløb:

 • Som er meget mere end en coaching uddannelse i traditionel forstand.
 • Som er baseret på tidsløse universelle principper for menneskelig udvikling, – principper der har skabt positive forandringer gennem århundreder, og som også vil gøre det i fremtiden.
 • Som giver dig kraftfulde redskaber til at gøre en positiv forskel for mennesker, også når det måske en dag ikke længere er moderne at kalde det for coaching.

Coaching – eller kald det, hvad du vil!

Det vi i dag kalder coaching, blev allerede praktiseret af psykologer og psykoterapeuter for mere end 50 år siden indenfor den såkaldte humanistiske psykologi-tradition. De kaldte det bare ikke for coaching.

Vi kunne altså med rette kalde meget af det, der i dag går under betegnelsen coaching og life coaching for en slags “humanistisk terapi light”.

Men hvorfor nøjes med en “light” version, når du på ID Academy kan få en :

Unik coaching uddannelse med både faglig bredde og dybde:

 • Som giver dig en dyb forståelse for det, der i virkeligheden får coaching og selvudvikling til at virke bag teknikkerne, og
 • Som derfor ikke bare lærer dig klicheer og stereotype coaching-teknikker, men som udvikler din kreativitet, så du kan skabe dine egne unikke coaching-metoder.
 • Som ledes af undervisere med et kæmpe fagligt overskud.
 • Som udvikler det hele menneske i dig, i stedet for kun at fokusere på din materielle eller karrieremæssige succes.
 • Som både støtter den del af dig, som har behov for at være en betydningsfuld del af et fællesskab, og den del der har lyst til at realisere dine individuelle drømme og mål.
[read more=”Læs mere” less=”Læs mindre”]

ID LifeCoaching handler om at finde ind til vores inderste ressourcer og få udfoldet vores fulde potentiale.
Selvom coaching generelt er ressource-orienteret og primært henvender sig til mennesker, der i forvejen er velfungerende, er det en kraftfuld psykologisk metode, som nu og da kan gå dybere end både coachen og klienten har til hensigt.

Derfor skal der både en grundig uddannelse og masser af personlig udvikling til, for at blive en virkelig kompetent coach, som kan coache på en fagligt og etisk forsvarlig måde.

Vi tilbyder dig en banebrydende ny lifecoach uddannelse på over 400 timer fordelt på 10 moduler a 4 dage og en række supervisions- og træningsaftner over ca. 2 år.

Vi har samtidigt beskyttet titlen som ID Lifecoach i hele Europa, så dine kommende klienter har sikkerhed for, at du er uddannet på ID Academy og autoriseret af Ole Vadum Dahl, og at du dermed har en solid baggrund for at praktisere lifecoaching.

Coaching er et fantastisk redskab til at udvikle os og få det bedste frem i os selv og hinanden, og fænomenet breder sig som en steppebrand i alle områder af samfundet lige nu.

Og coaching-tankegangen er både genial og tidsløs. Derfor har coaching som fag potentiale til at blive en af de førende psykologiske brancer i de kommende år og rigtig mange år frem.
Men det kræver, at det faglige og etiske niveau hos fremtidens coaches stiger mærkbart, hvis ikke coaching skal blive til et midlertidigt modefænomen som så mange andre selvudviklingsmetoder gennem tiden.

Alt for mange nedsætter sig som coaches efter at have deltaget i et kort kursus eller efter at have læst en bog eller to om emnet.
Vi kan ganske vist sagtens lære at stille nogle coachende spørgsmål og coache vores venner, kollegaer eller medarbejdere på et elementært plan efter et kort kursusforløb, men hvis vi ønsker at være lifecoaches, som coacher mennesker på et både bredere og dybere plan, kræver det en seriøs og grundig coachuddannelse.

[/read]

afsnit_lifecoachAnerkendt coach uddannelse med kvalitet

ID Academy’s coach uddannelse er på få år blevet Danmarks mest søgte lifecoach uddannelse.

Navnet Ole Vadum Dahl er blevet synonymt med begreber som seriøsitet og kvalitet, når mennesker skal vælge en life coach uddannelse, en psykoterapeut uddannelse eller et kursus indenfor spirituel udvikling.

Hvis du vil se bare 10 af de mange gode grunde til, at netop ID Academy’s coaching uddannelse er så populær, så klik her:

[read more=”Læs mere” less=”Læs mindre”]
 • 1. ID Academy’s Lifecoach Uddannelse kan anvendes bredt i både job og private sammenhænge.

Coaching handler om at hjælpe mennesker med selv at finde svar og løsninger, og om at udvikle alle de potentialer og muligheder, som vi normalt ikke har lejlighed til at få udfoldet.

I mange år var det primært coaching på jobbet som et moderne ledelsesværktøj, der vakte stor opmærksomhedmen i de senere år har fænomenet bredt sig til mange flere livsområder.

Vores coach-uddannelse tager udgangspunkt i life coaching, der går et skridt dybere og inddrager hele livet. I life coaching hjælper vi mennesker med at finde indre svar, at opdage nye muligheder og udvikle glemte ressourcer både i det professionelle og private liv.

Du vil altså kunne bruge alt det du lærer under din coachuddannelse på ID Academybåde til coaching på jobbet og til coaching af private klienter i egen praksis.

 • 2. ID lifecoach Uddannelsen ruster dig til at skabe varige forandringer for både dig selv og dine kommende coaching klienter

Vores erfaring er, at positive forandringer, som skal holde i mere end nogle få uger efter et kursus eller et coaching-forløb, må tage afsæt i en dybtgående udvikling af klientens selvfølelse.

Enhver, som beskæftiger sig med personlig udvikling på mere end et overfladisk plan, vil før eller siden opdage, at effekten af coaching og selvudvikling er helt afhængig af, om selvfølelsen følger med.

Uanset hvilke nye talenter, færdigheder og positive menneskelige egenskaber vi får fremelsket gennem coaching, så vil vi i løbet af relativ kort tid helt eller delvist falde tilbage til vores gamle niveau, hvis vores selvfølelse, dvs. den dybere oplevelse af identitet ikke følger trop.

Derfor har vi en gennemgående fokus på identitet i vores coach uddannelse. – Og derfor kalder vi vores coaching-metode for ID coaching.

 • 3. På den 2-årige ID Lifecoach Uddannelse lægger vi overordenligt stor vægt på etik og respekt for menneskers personlige integritet.

Når vi i ID Life Coaching har så meget fokus på begrebet identitet, er det også fordi resultatet af coaching kan falde meget forskelligt ud, afhængigt af hvilket lag af klientens psyke, vi forholder os til.

De færreste coaches forholder sig til det faktum, at en klients ønsker og mål kan have rod i forskellige sider eller lag af en klients personlighed, og at det kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis ikke vi har tilstrækkeligt med psykologisk indsigt til at kunne genkende dem.

Hvis vi som coaches ikke skelner mellem forskellige lag af identitet, kan vi i værste fald komme til at coache mennesker til at blive mindre velfungerende, end de var i forvejen. Vi kan uforvarende komme til at styrke sider af klienten, som i forvejen er kilden til stress, frustrationer, dårlige relationer eller det der er værre.

Derfor vil du på vores uddannelse i coaching blive trænet i at genkende og arbejde med forskellige lag af identitet såvel hos dig selv som hos andre.

 • 4. ID lifecoach Uddannelsen har både mere bredde og dybde end nogen anden coachuddannelse, vi kender til.

Med den 2-årige ID coachuddannelse har vi skabt en syntese af de senere årtiers mest dybtgående og virkningsfulde metoder indenfor coaching og selvudvikling.

Vi har håndplukket og videreudviklet tidens bedste og mest virkningsfulde coaching metoder og gjort dem let tilgængelige i en veltilrettelagt og sammenhængendecoaching uddannelse.

 • 5. ID Life Coach Uddannelsen er skabt af og bliver ledet af en af Danmarks absolut største kapaciteter indenfor life coaching og personlig udvikling.

Du har her mulighed for at deltage i en professionel coachuddannelse hos Ole Vadum Dahl, en af Danmarks mest respekterede og trendsættende eksperter indenfor coaching, kommunikation og personlig udvikling.

Igennem flere årtier har Ole Vadum Dahl gennem sine mange bestseller-bøger og sine utallige kursus- og uddannelsesforløb demonstreret en sjælden evne til at formidle selv avancerede psykologiske emner og metoder på en let forståelig måde.

Mange af Hans elever hører i dag til blandt landets mest succesfulde coaches, psykoterapeuter og undervisere indenfor personlig udvikling.

 • 6. Undervisernes baggrund, erfaring og formidlingsevner er i særklasse.

Sammen med et håndplukket team af kapaciteter indenfor forskellige aspekter af coaching og kommunikation, har Ole Vadum Dahl tilrettelagt en coachuddannelse i særklasse, som giver dig en unik mulighed for at lære coaching-håndværket fra de bedste indenfor forskellige aspekter af coaching.

Vi har lagt vægt på, at du på din coaching uddannelse på ID Academy har mulighed for at suge viden til dig fra et lærerteam med en meget stor professionel erfaring og en særdeles alsidig uddannelsesbaggrund.

 • 7. Undervisningsformen på ID Academy’s coachuddannelse er både varieret, underholdende og oplevelsesorienteret.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, demonstrationer af coaching fra undervisernes side, praktiske øvelser i små grupper a 2-3 personer, individuel supervision i mindre grupper a 6-8 personer, faglige og etiske diskusioner i plenum samt lejlighedsvis kropslig udfoldelse i form af dans og anden afspænding.

Vi underviser efter mottoet “Hvorfor forsøge at huske noget, man godt ved?”.
Alt hvad du lærer teoretisk, får du lejlighed til at afprøve og gøre dig dine egne erfaringer med i praktiske coaching-øvelser og intense selvudviklingsprocesser. På den måde behøver du ikke at huske komplicerede teorier, fordi det du har lært, er blevet til en praktisk erfaring. Og praktiske erfaringer glemmer vi ikke sådan lige.

 • 8. Der er lagt større vægt på faglig fordybelse og ansvarlighed end hurtige teknikker.

Coaching-teknikker kan læres på ganske kort tid, i hvert tilfælde hvis man tror, at coaching handler om at guide mennesker igennem nogle trinvise øvelser og processer.

Men hvis vi vil praktisere coaching på andet og mere end et overfladisk plan, må vi have en del psykologisk indsigt, en ganske god portion menneskekundskab og samtidigt forstå de forandringsprincipper, som får diverse coaching-teknikker og selvudviklingsmetoder til at virke. – Og det tager tid.

Derfor ønsker vi på ID Academy ikke at lave kortere kursusforløb i coaching, med mindre de henvender sig til mennesker, der er terapeuter eller coaches i forvejen.

Det tager tid at få indsigt, gøre sig praktiske erfaringer med coaching under supervision og ikke mindst at gennemgå den faglige og personlige udvikling, som vil sætte os i stand til at praktisere coaching på en kompetent og etisk forsvarlig måde.

Derfor er vores coaching uddannelse spredt ud over ca. 2 år.

 • 9. Den 2-årige coachuddannelse på ID Academy indeholder masser af personlig udvikling.

En coach bliver aldrig bedre end sit eget personlige udviklingsniveau. Uanset hvor mange turbo-teknikker vi mestrer, vil vores egen grad af selvudvikling altid være det svageste led i kæden.

Derfor er ID Lifecoach Uddannelsen også en guldgrube af praktiske livskunstværktøjer for dig, hvis du virkelig ønsker at udvikle dig personligt, socialt, arbejdsmæssigt eller i dit privatliv.

Hvis du kaster dig helhjertet ind i det selvudviklingsforløb, som er en integreret del af ID Academy’s lifecoach uddannelse, tør vi godt love dig, at du vil finde svar og ressourcer frem, som du ikke troede, du havde; – og det er uanset, om det drejer sig om at styrke dine evner i forhold til at kommunikere og relatere, at forbedre din generelle psykiske og fysiske trivsel, at reducere stress, blive mere succesfuld i dine kærligheds- eller arbejdsrelationer eller noget helt andet.

Og dermed har du også styrket både din effektivitet og din egen troværdighed som coach

 • 10. ID Lifecoach Uddannelsen har også et eksistentielt og spirituelt perspektiv på coaching og selvudvikling

Det unikke ved ID Life Coaching er blandt andet, at vi ikke blot hjælper mennesker med at jagte snævre talenter og færdigheder eller overfladisk lykke.

Vi mener, at vi er mest lykkelige og tilfredse, når de talenter vi udvikler, og de succeser vi opnår, udspringer af og er i dyb harmoni med vores dybeste kerne af identitet, vores essentielle væren.

Vi er hverken til new age eller lyserød spirituel romantik, men kombinerer videnskabeligt baserede metoder med et helhedsorienteret syn på mennesker og udvikling.

Opmærksomhedsmeditationer og nærværstræning indgår derfor også som en integreret del af uddannelsen.

Vi starter hvert år nye hold af uddannelsen både i Jylland og på Sjælland.

[/read]

afsnit_lifecoachSkal der ske noget nyt i dit liv?

Har du af og til følt, at der er mere til dig og dit potentiale, end det du lever lige nu?

Er det nu, du skal videre med dit liv?

Værdsætter du dig selv nok til, at du Vil investere i dig selv og dine uudnyttede muligheder?

Er det en mere dybtgående og varig udvikling, du satser på nu?

Har du lyst til at tage kvantespring i din personlige udvikling?

Så har du her et uddannelsesforløb, som kan hjælpe dig med at komme videre. –

Så hvad gør du nu?