Ønsker du at tage en grunduddannelse i coaching og kommunikation?

Har du en coachuddannelse i forvejen og ønsker at videreudvikle dine kompetencer?

Fra IDé til ID

Fra profession til professionalisme

Der er brug for kompetente coaches, medarbejdere og ledere, som kan være med til positivt at påvirke de systemer, processer og sammenhænge, vi lever og arbejder i. Coaching er i stigende grad efterspurgt til udvikling af virksomheder…

Bliv ID Certified Coach®

ID Coachuddannelsen giver dig et solidt og ambitiøst fundament for coaching. Som ID Certified Coach får du den dybe forståelse for de psykologiske mekanismer og dynamikker, der får coaching og udvikling til at virke og skabe bæredygtige forandringer.

Uddannelsen henvender sig både til ledere og medarbejder, idet coaching efterhånden er en almen kompetence, man skal kunne mestre i de fleste typer jobs. Du får alle de kraftfulde redskaber forankret i dig selv, da det er dit eget potentiale og din sande natur, der vil blive din første opgave at udvikle og realisere.

Program for uddannelsen

Coachuddannelsen er opbygget af 5 moduler med hver 4 dages teoretisk og praktisk undervisning og træning i ID coaching. Hertil vil du modtage supervision i mindre grupper og en 2 dages certificering.

 • Modul 1: Visioner for fremtiden
 • Modul 2: Et nyt syn på fortiden
 • Modul 3: Coaching og relationer
 • Modul 4: Find dig selv og fold dig ud
 • Modul 5: Indblik og overblik

”Den bedste måde at forudsige fremtiden på
er ved at skabe den selv”

Formål

Formålet med coachuddannelsen er at ruste dig til at være den samarbejdspartner, der gør en reel forskel som en aktiv medskaber af bedre sociale verdner, sundere og mere helhedsorienterede organisationer og kulturer. Ligeledes er formålet at gøre dig kompetent til at understøtte mennesker til at leve det liv, de ønsker sig og har potentiale til.

Uddannelsen åbner op for en matrix af visdom, kompetencer og kraftfulde redskaber til at arbejde og coache i forskellige sammenhænge og styrke din karriere, dit arbejde, dit liv og dit formål.

Ud af form – Ind i essensen – Åben hjertet

Udbytte

Du vil lære grundlæggende og dynamiske coachingmetoder og basale forandringsprincipper til at forstå, udfordre og lede såvel mennesker som processer. Forandringsprocesser både i organisationer og i mennesker er ikke særskilte begivenheder, men kontinuerlige processer.

Ligeledes vil du blive i stand til at støtte mennesker og organisationer i at:

 • Skabe klar vision og retning som gør det muligt at være målrettet og fokusere på de rigtige ting, herunder opnå en større oplevelse af at finde formål og mening
 • Øge produktivitet, forbedre moral og opleve større kreativitet
 • Forbedre kommunikation, dialog og samarbejde
 • Opleve større engagement, ansvarsfølelse og loyalitet
 • Forbedre trivsel og øget glæde
 • Opleve personlig og professionel udvikling

Som ID Coach vil du ligeledes få mulighed for at blive en del af et inspirerende og gensidigt støttende netværk af professionelle coaches i Danmark.

ID Master Coach®

Er du uddannet ID Certified Coach eller har en anden coaching uddannelse, kan du udbygge dit kompetencefelt med en ID Master Coach uddannelse og accelerere din gennemslagskraft yderligere indenfor en række relevante og interessante temaer.

ID Academy tilbyder fire forskellige masterlinjer på Master Coachuddannelsen. Linjerne er fordelt over tre moduler med fire dages intensiv undervisning, træning og feedback.

Forløb og Indhold

ID mastercoach linjerne er designet efter at imødekomme og fokusere på de udfordringer og temaer, der præger vores samtid, liv og arbejdsliv. Linjerne giver dig med hvert deres speciale mulighed for at facilitere forandring, udvikling og bidrage til at skabe ekstraordinære resultater.

Du lærer at nuancere din præcision, klarhed og modtagelighed for, hvad der er relevant at gøre i forskellige sammenhænge og derved blive medskaber af dynamiske platforme og perspektiver og opnå resultater hurtigere og lettere. Dit personlige mod og din integritet samt kompetence til at skabe bevægelse i komplekse sammenhænge styrkes væsentligt.

Med Master Coachuddannelsen styrkes dine evner ligeledes til at kunne kommunikere tydeligt både på det personlige og arbejdsmæssige plan.

ID Master Coachlinjer

Team & Ledelseslinjen

På denne linje lærer du de redskaber og metoder, der gør dig i stand til at skabe robuste teams og samspillede ledere. Du vil lære at frigøre og mobilisere et teams potentiale, og du vil lære at coache ledere på et individuelt plan. Hvis du er en af dem, der føler sig kaldet til at skabe markant mere bæredygtige, målbevidste og produktive arbejdspladser, teams og organisationer, er denne linje noget for dig.

Stress & Mindfulnesslinjen

Nyere forskning betoner stress og stressrelaterede sygdomme som en af hovedårsagerne til alvorlige sygdomme. Ud over at koste samfundet milliarder, koster det menneskelig livskvalitet i et omfang, vi ikke har set før. Der er stærkt brug for kompetente coaches, der både kan hjælpe med at forebygge stress og hjælpe, når stressen er blevet til en mere kronisk tilstand, som påvirker helbredet og udfordrer glæden ved livet.

Trivsel & Sundhedslinjen

Trivsel og sundhedslinjen er en linje, der sætter fokus på at hjælpe vores klienter med at få og leve det liv, de virkelig ønsker sig på alle planer. Det er vores fysiske, mentale og åndelige fitness linje, hvor vi arbejder med sind, bevidsthed og sundhed. Linjen vil give dig værktøjer og metoder til at forstå og hjælpe klienter med at transformere blokeringer og ubalancer i deres liv samt udvikle deres kreative fantasi, selvrefleksion, dømmekraft, mod, venlighed og visdom.

Relationslinjen

Relationslinjen er for dig, der ønsker at arbejde med coaching, dialogspil, samarbejds- og kommunikationsmønstre og deres påvirkning og indflydelse på vores relationer i forskellige sammenhænge. Det overordnede formål er at være med til at skabe bedre sociale verdener ved blandt andet at anerkende forskelle, arbejde med bedre forståelser af hinanden og skærpe opmærksomheden på de kommunikationsmønstre, vi alle er en del af.

Gør forskellen

EN DYGTIG COACH PÅVIRKER EVIGHEDEN

HAN VED ALDRIG, HVOR HANS INDFLYDELSE STOPPER

Tilmeld uddannelsen her

Mød os

Kom til informationsmøde

Tilmeld dig gratis her

Kom på vores email liste

FORBLIV OPDATERET MED SENESTE NYHEDER, EVENTS OG KURSER

Klik her