Indhold CertifiedCoach

En coachuddannelse på ID Academy er et intenst kompetencegivende læringsforløb, hvor du ikke kun udvikler nye kompetencer, men også oplever en personlig transformation.  Du vil lære grundlæggende coaching metoder og basale forandringsprincipper, som får coaching og personlig udvikling til at fungere optimalt. Du vil gennemgå en grundig praktisk træning i kommunikation og kontakt samt en fortløbende indføring i etik. Du vil opleve at øge spændvidden og vingefanget af din opmærksomhed og dit personlige nærvær, så du kan hjælpe dine klienter med at navigere i en stadig stigende kompleks verden af muligheder og udfordringer.

Bliv ID Certified Coach og vær med til at gøre en forskel.

Du kan i det følgende læse om uddannelsens forskellige moduler, fokus og indhold.

 

Modul 1: Visioner for fremtiden

“Den bedste måde at forudsige fremtiden på, er ved at skabe den selv”.

Fagligt vil du på 1. modul af ID Academy’s Certified Coach uddannelse lære:

 • Hvordan du som ID coach støtter mennesker i at udvikle deres kreativitet, opstille motiverende mål og gøre drømme til virkelighed.
 • Hvordan du aktiverer en forandringsproces hos mennesker, der medvirker til at skabe resultater og at de lykkes med at ændre, forbedre eller bryde igennem på væsentlige områder.
 • Hvordan du gennem relevante coaching spørgsmål kan få mennesker til at opdage deres uudnyttede potentialer og muligheder både i private og arbejdsmæssige sammenhænge.
 • Hvordan du som ID coach kan være med til at skabe klarhed i menneskers til tider forvirrende problemstillinger og hjælpe dem med at få retning i både deres personlige og professionelle liv.

Som uddannelseshold vil vi sammen udforske:

 • Hvordan processen med at lære hinanden at kende og skabe fortrolighed på det nye hold kan anvendes til at anskueliggøre og forstå ellers ubevidste “naturlove” for kommunikation og kontaktskabelse.
 • Hvordan vi kreativt kan bruge hinanden på holdet til at videreudvikle vores sociale færdigheder til et helt nyt niveau, der frisætter fastlåshed og skaber nye kompetencer for at lykkes sammen som en gruppe, et team eller en organisation.

Personligt vil du fra 1. modul lære:

 • Hvordan du afklarer livsværdier, opstiller vigtige formål og laver overkommelige og inspirerende planer for dit eget liv.
 • Hvordan du slapper af og overkommer eventuel usikkerhed eller overdrevet selvkritik, når du fungerer som coach for andre.

Modulet vil også være oplevelses- og erfaringsbaseret introduktion til både coaching generelt, til den helt unikke ID-tilgang til coaching og til de øvrige moduler på uddannelsen.

 

Modul 2: Et nyt syn på fortiden

“Om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, i begge tilfælde har du ganske sikkert ret”.
Henry Ford

Formålet med 2. modul er at give dig effektive coaching-redskaber til at forvandle tilsyneladende fiasko til nyttig feedback og erstatte selvbegrænsende overbevisninger fra fortiden med selvaccept, en større tiltro til egne evner samt en større livsglæde i nuet.

Fagligt vil du på 2. modul lære:

 • Hvordan vi kan bruge ID Coaching til effektivt at gøre os fri af fortidens aftryk på nuet uden at gå ind i fortiden.
 • Hvordan dialogen mellem dig og din klient resulterer i en dybere indsigt og forståelse for klienten i sine egne tidligere valg.
 • Hvordan du genkender livshæmmende overbevisninger hos dine klienter, og hvordan du bevidstgør ham eller hende om dem på en respektfuld måde.
 • Hvordan du hjælper en klient med at bruge selv sine mest negative holdninger og overbevisninger som et direkte springbræt ind i sit dybeste potentiale.

Som uddannelsesshold vil vi på dette modul hjælpe hinanden med:

 • At opdage de holdninger og overbevisninger hos os selv, som hæmmer udfoldelsen af vores potentiale, og som vi typisk er så identificerede med, at vi ikke selv opdager dem, hvis ikke vi får hjælp til at blive bevidste om dem.

Personligt vil du på 2. modul lære:

 • Hvordan du gennem ID selv-coaching kan tage luften ud af stort set enhver af dine egne mentale blokeringer i forhold til både dit private og dit professionelle liv.
 • Hvordan du gennem en unik ID coaching-model kan udvikle dine egne effektive coaching spørgsmål til at opløse selvbegrænsende holdninger og overbevisninger både hos dig selv og andre.

 

Modul 3: Coaching og relationer

“Andre husker dig ikke for, hvad du siger eller gør. De husker dig for, hvad de føler i dit selskab”.
Ole Vadum Dahl

Hvis vi vil have succes i livet, er det vigtigt, at vi er gode til at udtrykke ønsker, behov og ideer på en kreativ og konstruktiv måde.

Vi kan have alverdens gode visioner og idéer, og vi kan være fuldstændigt afklarede med, hvad vi vil med vores tilværelse. Men hvis ikke vi er rigtig gode til at skabe kontakt og formidle det, vi har på hjerte, kan det have lange udsigter med at få realiseret vores drømme.

Fagligt vil du på dette modul lære:

 • Hvordan du støtter din klient til markant at forbedre kommunikationen og forholdet til andre.
 • Hvordan udfordringerne i menneskelige relationer ligefrem kan vendes til personlig udvikling og gennemslagskraft gennem ID’s unikke metoder inden for relations-coaching.
 • Hvordan du forbedrer tilliden og kontakten i forholdet til andre, ikke alene gennem din verbale kommunikation, men også via dit kropssprog, tonefald og kvaliteten af din opmærksomhed og dit nærvær.

Som uddannelseshold vil vi på dette modul hjælpe hinanden med:

 • At afprøve og træne nye former for kommunikation med hinanden, der er mere effektive i forhold til at gøre os forståelige, og få vores budskaber ud til andre.
 • At blive endnu dygtigere til at skabe klarhed, udrede misforståelser og i det hele taget skabe dybe og nærende relationer ved at bruge det, der naturligt sker mellem os på holdet, som et virkeligt og relevant eksempelmateriale.

Personligt vil du på dette modul få mulighed for:

 • At arbejde med meta-perspektivering så du selv får skabt nye produktive handlemuligheder i dit liv og i din omgang med andre mennesker.
 • At erfare hvad hemmeligheden er bag dybe og varige relationer.

 

Modul 4: Find dig selv og fold dig ud

“Dit forhold til andre bliver aldrig bedre end forholdet til dig selv”.
Ole Vadum Dahl

For de fleste af os er følelsen af overskud og livskvalitet også tæt forbundet med, hvor meget indflydelse og selvbestemmelse vi oplever at have i vores egne liv.

Vores trivsel og livsgejst kan variere ganske betydeligt, afhængigt af om vi føler, at det er gamle vaner, vores temperament, ubevidste impulser, skæbnen, samfundet eller noget andet ukontrollerbart som styrer vores tilværelse, eller om vi selv står bag roret og bevidst navigerer i livet ud fra vores ønsker, behov og livsværdier.

Fagligt vil du på dette modul lære:

 • Hvordan du med de unikke metoder fra ID-coaching kan hjælpe mennesker med at bryde ud af uhensigtsmæssige roller og reaktioner i både deres personlige og professionelle liv.
 • Hvordan du som ID Coach styrker selvtilliden, selvværdsfølelsen og selvrespekten hos dine klienter.
 • Hvordan du bringer dine klienter i kontakt med en fjerde form for selvfølelse, en helt anderledes værensbaseret oplevelse af identitet, der ifølge vores erfaring er den eneste positive selvfølelse, som holder på den lange bane.

Som uddannelseshold vil vi på dette modul hjælpe hinanden med:

 • At opdage ellers ubevidste sider af vores personlighed, så vi får et reelt valg i forhold til, om vi ønsker at udspille dem.
 • At træne ID’s unikke metoder indenfor identity-coaching med hinanden, så vi allerede har gjort os vigtige erfaringer, inden vi skal ud og gøre en forskel i forhold til vores kommende klienter.

Personligt vil du på dette modul få mulighed for:

 • At gør dig fri af ellers ubevidste sider af din personlighed, som hæmmer udfoldelsen af dit dybeste potentiale.
 • At komme i dybere kontakt med din egen essens, dvs. din dybeste værensbaserede identitet, så du både højner din egen livskvalitet betragteligt, og samtidigt bliver en markant mere nærværende coach.

 

Modul 5: Indblik og overblik

Lige så lidt som man bliver en god kok af at kunne en kogebog udenad, lige så lidt bliver man en god coach af at beherske alverdens coaching-teknikker.

En god kok ved noget om smag, næring, sammensætning af forskellige ingredienser, tilberedning og meget andet, og kan derfor komponere sine egne retter efter sine gæsters behov og ønsker.

På samme måde har en kompetent ID Coach et godt indblik i det menneskelige sind og de psykologiske processer, som giver positive og varige forandringer hos mennesker med forskellige baggrunde, temperamenter og grader af modenhed.

Så en coachuddannelse ved ID Academy er langt mere end et hurtigt værktøjskursus med X antal standard-teknikker på pensumlisten.

At være en god coach kræver altså både et vist indblik i den menneskelige natur og et godt overblik over de processer og stadier vi går igennem, når vi udvikler os.

Derfor vil du på dette femte og sidste modul lære:

 • Hvordan du kreativt kan “komponere” dine egne coaching metoder, som passer til det enkelte menneske, i stedet for at køre dine klienter gennem “færdiglavede” trinvise teknikker, som i de fleste tilfælde kun delvist fungerer for dem.
 • Hvordan du som coach vælger den rigtige metode til de temaer, som klienten arbejder med.
 • Hvordan du som coach får overblik over og navigerer i en klients udviklingsproces og tilrettelægger et optimalt coaching forløb.

Som uddannelseshold vil vi her støtte hinanden i:

 • At give hinanden en masse konstruktiv faglig feedback, så alle får lejlighed til at få finpudset deres coaching-kompetencer mest muligt inden den afsluttende certificeringsproces.

Personligt vil du ved afslutningen af dette modul få mulighed for:

 • At lave en coaching-session med en af dine medstuderende og blive evalueret og eksamineret af en repræsentant fra ID Academy’s coach-lærerteam.

Hvis du har deltaget i det krævede antal undervisnings- og supervisionsdage og har lavet en tilfredsstillende demonstration af dine nye coaching kompetencer, vil du hermed kunne fejre afslutningen af din Coach-uddannelse med en certificering som ID Certified Coach.