ID coaching

Fra profession til professionalisme

Der er brug for kompetente coaches, medarbejdere og ledere, som kan være med til positivt at påvirke de systemer, processer og sammenhænge, vi lever og arbejder i. Coaching er i stigende grad efterspurgt til udvikling af virksomheder, kommuner, hjælpeorganisationer, ledere, teams, politik, sygehuse, der hvor der er behov for, at vi er fokuserede og produktive samtidig med en tilstrækkelig åbenhed og indsigt til at være innovative og kreative.

En coachuddannelse på ID Academy er et intenst kompetencegivende læringsforløb, hvor du ikke blot udvikler nye kompetencer som leder eller medarbejder, men også oplever en personlig transformation. Din kapacitet til at bidrage med at skabe resultater, mening og værdi accelereres væsentligt og dit personlige lederskab styrkes i dit job og i dit personlige virke. Coaching er en transformativ proces, som forandre både mennesker og kulturer.

ID Academy’s coachuddannelse er på få år blevet blandt Danmarks mest søgte. Det skyldes, at du får en grundig og dybt forankret forståelse for mulighederne og metoderne i coaching, både som dialog- og samtaleværktøj, som udviklings- og forandringsmetode og som mind-set. Du får væsentligt flere undervisningstimer og supervision end på mange andre coachinguddannelser.

Det nye paradigme

Vores coaching model tager både udgangspunkt i den enkeltes motivation og ansvar og inddrager virksomheden, teamet, kulturen samt sociale og samfundsmæssige systemer som vigtige parametre. Det er det, vi mener med at vores uddannelse er helhedsorienteret og integral funderet. Uddannelsen bygger på en vision og et nyt paradigme for fremtiden, der tilstræber at være altomfattende, balanceret og udførlig. En vision der inddrager videnskab, kunst og moral: som ligeværdigt omfatter discipliner fra fysik til åndelighed, fra biologi til æstetik, fra sociologi til meditation og mindfulness. Det er en løbende bestræbelse at være helhedsorienteret, da viden og kundskab vokser hurtigere end de måder, man kan kategorisere dem på.

Du vil gennemgå en grundig og praktisk træning i kommunikation og kontakt samt få løbende feedback på din udvikling. Du vil opleve at øge spændvidden og vingefanget af din opmærksomhed, bevidsthed og dit personlige nærvær, så du kan hjælpe dine klienter, kollegaer, ledere med at navigere i en stadig stigende kompleks verden af muligheder og udfordringer.

Fra mere til bedre

Enhver, som beskæftiger sig med personlig udvikling på mere end et overfladisk plan, vil før eller siden opdage, at effekten af coaching og udvikling er helt afhængig af, om selvfølelsen følger med.

Indenfor ID Coaching forholder vi os til, at vi som mennesker er komplekse, og at vores liv og arbejdsliv består har mange aspekter og dimensioner. Det er vigtigt for vores livskvalitet, at vi får brugt så mange sider af os slev som muligt. Det giver os det mest intense og tilfredsstillende liv.

Jo flere farver i paletten, jo flere strenge at spille på, jo større muligheder for mere livskunst og dermed også livskvalitet.

Hvis vi vil praktisere coaching og hjælpe mennesker med personlig udvikling på mere end et overfladisk plan, er vi nødt til at forstå de indre og ydre sammenhænge, som skaber både problemerne og løsningerne i et menneskes liv.

Uanset hvilke nye talenter, færdigheder og positive menneskelige egenskaber vi får fremelsket gennem coaching, så vil vi i løbet af relativ kort tid helt eller delvist falde tilbage til vores gamle niveau, hvis vores selvfølelse, dvs. den dybere oplevelse af identitet, ikke følger trop.

Derfor har vi et gennemgående fokus på identitet i vores coach uddannelse. – Og derfor kalder vi vores coachingmetode for ID coaching.

Din rejse starter med en dyb personlig udvikling, hvor Danmarks mest kompetente lærere vil give dig en guldgrube af spændende psykologiske redskaber.

Bliv ID Certified Coach og vær med til at gøre en forskel.

Tilmeld dig her.