Relationslinjen

9788793172395Relationslinjen er for dig, der ønsker at arbejde med coaching, dialogspil, samarbejds- og kommunikationsmønstre og deres påvirkning og indflydelse på vores relationer i forskellige sammenhænge. Det overordnede formål er at være med til at skabe bedre sociale verdener ved blandt andet at anerkende forskelle, arbejde med bedre forståelser af hinanden og skærpe opmærksomheden på de kommunikationsmønstre, vi alle er en del af.

At arbejde med relationer er en kunst og en adfærd, som smitter. Som menneske er man ikke bedre til at være sammen med andre mennesker, end man er til at være sammen med sig selv. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på sine egne grundlæggende antagelser, forestillinger, overbevisninger, værdier og holdninger, da de danner grundlag for ens tanke-, relations- og handlemønstre. Med den øgede bevidsthed bliver det muligt at håndtere de situationer og udfordringer, vi alle uvilkårligt kommer til at opleve i livet med et større repertoire af handlingsalternativer. I vores familiære relationer, på arbejdspladsen og i fritiden træder vi ind i forskellige rum og i situationer, hvor vores gensidige forståelse og åbenhed bliver omdrejningspunktet for, hvordan relationen vil udvikle sig. Når vi ved – inderst inde – at alle relationer, også de relationer vi oplever som konfliktfyldte – faktisk er en evig kilde til personlig vækst, kreativitet, mangfoldighed og nysgerrighed på hinanden – ja, så oplever vi verden på en ny måde.

Relationslinjen er som vores andre linjer en personlig erfaringsrejse og en reel kompetenceudvikling i forhold til at hjælpe andre med at blive bedre til at håndtere og udvikle deres relationer, opbygge tillid og respekt, sætte sunde grænser og opnå større livsglæde.

Linjen er bygget op over tre moduler: Kommunikation, konflikt og nærvær. Disse tre vinkler vil være de bærende elementer under uddannelsen. På uddannelsen vil du også få viden og indsigt i de forskellige niveauer, vi som mennesker kommunikerer og konflikter på. Du vil således blive præsenteret for en sammenhængende og dybdegående viden, som vil efterlade dig med et stort indblik i, hvordan du som coach kan gøre brug af denne viden i forhold til dig selv og i forhold til dit arbejde med klienter.

 

Modul 1:  Relationer og Kommunikation

På dette modul arbejder vi i dybden med en lang række fænomener og perspektiver, der påvirker og former vores relationer. Vi kommer rundt om hjernen, sprogets skabende kraft, dominerende fortællinger, jeg’ets tilblivelse, kultur, handlingers og meningers koordinering, livsformer, kontekst, resonans, energi og meget mere. Vi har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vores hænder. Det vækker en vis ærbødighed og måske også moral til at være vågen og nysgerrig på, hvad vi er medskaber af i vores familier, på arbejdspladserne og vores øvrige relationelle sammenhænge.

Relationer er på mange måder et af menneskets primære fokuspunkter. Forbundethed kræver at vi gør op med de overlevelsesstrategier og personlighedssider, som skaber adskillelse. Relationer fungerer som spejl, der er med til at afsløre vores karakter. Da alt hvad vi ved manifesterer sig i vores bevidsthed, er relationer en bevidst funktion. Relationer fra barndommen eksisterer som projektioner i sindet. Dermed er de med til at skabe hvem vi er og senere eventuelt forstyrre eller berige vores relationer.

Når vi som mennesker udtrykker os fuldt ud, får vi mulighed for at opdage og leve hele vores potentiale. Autencitet, oprigtighed, ærlighed, sårbarhed, grænser og mod er kvaliteter I på modulet får mulighed for at kultivere i jer selv med det formål at kunne vække og spejle det i jeres relationer og i jeres arbejde som coach.

Når vi forholder os til kommunikation i forhold til relationer, kan vi undersøge og arbejde med sproget, som en tilgang, et perspektiv og et værktøj til både at forstå og til at skabe bevægelse i relationer. Samtaler og situationer kan betragtes som sprogspil, der indeholder bestemte, implicitte regler. Reglerne udtrykker forventningerne til, hvad der skal ske, hvem der skal gøre hvad, hvorfor, hvordan, hvor, hvornår og med hvem. Når vi ytrer os, spiller vi et spil. Sproget bliver på denne måde et regelstyret spil, der definerer det sociale fællesskab herunder, hvad der er tilladt at sige, hvad der er falsk og sandt, rigtig og forkert. Sandheden etableres så at sige i sproget, ikke uden for.

Vi er altid i gang med at påvirke og skabe livet og ikke mindst hinanden. Lad os være konstruktive og inspirerende og som ekstra bonus skabe lykkeligere og mere velfungerende forhold og relationer.

 

Modul 2: Relationer og konflikter

På dette modul bevæger vi os videre i vores rejse med relationer som guide og perspektiv på livet og sociale sammenhænge. Vi sætter fokus på konflikter bredt defineret. Vi undersøger, hvordan vi kan forvandle konflikter til muligheder i stedet for, at de erobrer os. Vi lærer hvorledes rummelighed og respekt kan forhindre konflikt og fastlåshed i kommunikationen og i vores forskellige relationer. Når der opstår konflikt i vores liv, har den potentialet til at oplive os til at bryde vanemæssige mønstre og tilskynder os til at lære noget nyt. At lære at håndtere konflikter kræver, at vi bliver nærværende og mere frygtløse. Det er et potent udgangspunkt for konflikter, som giver mulighed for vækst og kvalitet i vores relationer.

Du vil på dette modul lære at forholde dig bevidst og nærværende i gruppesammenhænge og i konfliktfyldte situationer, og du vil lære at kunne navigere sikkert igennem dem, uden at miste din egen integritet og dit selvværd. Med det som erfaring er det muligt at træde i karakter som coach og hjælpe andre gennem samme proces og erkendelse.

Fundamentale menneskelige behov ligger som en stærk og ofte ubevidst motivation bag rigtig meget af det, vi foretager os i livet. Vi går på opdagelse i hjernens evne til tilpasning og udvikling, skyggesider, vrede, frustrationer, magtkampe, dialogprocesser, forhandling, op- og nedtrapning af konflikter, hjertets intelligens, bevidste valg og kloge greb.

Du vil også opleve dig selv som en langt mere troværdig og autentisk coach, netop fordi din træning i at formidle redskaber til at løse konflikter tager udgangspunkt i din egen udvikling som menneske, kollega og partner. På uddannelsen vil du lære en række konkrete metoder, der vil være særdeles effektive i forhold til at skabe grundlag og bedre betingelser for løsning af konflikter, og du vil opleve at du skaber mere kærlighed og nærhed i dit møde med andre mennesker.

Vi vil arbejde med effektive coaching metoder. Du vil lære, hvordan du ved hjælp af konkrete redskaber kan få dine klienter til at åbne op og se deres relationer fra nye berigende perspektiver. Perspektiver, som giver mulighed for at orientere sig på ny med en mere kreativ tilgang til ellers låste og ubevidste relationsmønstre. Du vil lære at forholde dig rolig og åben i konflikter og anvende dem som kilder til selvindsigt og udvikling i stedet for frustration.

 

Modul 3: Relationer & bevidsthed

”Under havet er alle øer forbundet”

Den individuelle bevidsthed eksisterer ikke i et vakuum. Den er uløseligt indlejret i fælles kulturelle værdier, overbevisninger og verdensanskuelser. Vi er som mennesker flettet ind i hinanden og udleveret til hinanden, hvad enten vi vil det eller ej. Du vil på dette modul få indsigt i, hvor meget ”vi” du aktuelt kan rumme i forskellige sammenhænge. Du vil få nye virksomme redskaber til at udvikle din egen evne til at føle fællesskab, samhørighed og ”vi” med andre – både i én-til-én relation og i gruppesammenhænge. På modulet arbejder vi med at få større indsigt i, at ethvert møde og enhver relation er baseret på en eller anden grad af selv-, fælles- eller samfølelse. Jo dybere følelsen af ”vi” er, jo mere nærende og tilfredsstillende er relationen for os. Ligesom ”selv”-følelsen udvikles ”vi”- følelsen igennem forskellige stadier over tid.

Den integrale livspraksis og den integrale teori er en stærk inspirationskilde til dette sidste modul. Implikationerne af det integrale perspektiv er gennemgribende og vidtfavnende og ikke mindst lovende for vores evner som coaches til at være medskaber af sunde sociale verdener. Du vil erfare, at tankernes dybde og konsekvens i dette perspektiv står og vibrerer i luften og sætter sig som noget, man ikke lige kan ryste af sig.

Vi bevæger os på en og samme tid lidt højere op på kompleksitetsskalaen og på samme tid lidt dybere ned i den elementære krafts evne til at styre verden på magisk vis. Med dette afsæt bliver relationer til vigtige spørgsmål om mening, eksistens, troværdighed, dømmekraft, tillid og kærlighed på en usentimental og human måde.

Vores kapacitet for opmærksomhed, nærvær, åbenhed, transmission bliver sat på dagsordenen på dette modul. Ikke kun som inspirerende og nærende kvaliteter, men som kompetencer der kan forbedres og integreres på et dybere plan i vores relation og samspilsmønstre med andre.

Du vil opleve at din praksis som coach får en gennemslagskraft funderet på nogle unikke præmisser, som kan være svære at forklare og fange i sproget. Det er noget der skal opleves.
Tilmeld dig linjerne: Klik her