ID LifeCoach Uddannelsen

Coach uddannelse med hjerte og sjæl

ID Academys Coach Uddannelse, er Danmarks mest dybdegående private coach uddannelse.

Gennem den nyeste og mest opdaterede psykologiske viden, masser af praktisk færdighedstræning, supervision og egen personlige erfaringer som coaching-klient, bliver du på ca. halvandet år virkelig godt klædt på til at blive en af fremtidens mest kompetente lifecoaches. 

Vær med til at gøre en forskel i en verden, der i høj grad har brug for nye og mere hele løsninger.

ID LifeCoach er samtidig kompetencegivende, og kan meritoverføres, så du starter på ID Psykoterapeutuddannelsens 2. år.


Bliv ID LifeCoach

✦ Tag en coach uddannelse, der giver dig konkrete kraftfulde redskaber til at skabe forandringer både i forhold til hverdagens store og små udfordringer og i forhold til livets større eksistentielle spørgsmål og dilemmaer. 

✦ Skift karrierevej eller få endnu mere ud af din nuværende professionelle løbebane.

✦ Bliv kursist på denne banebrydende efteruddannelse, og få en guldgrube af nye faglige kompetencer, og som, på grund af sin form og sit indhold, uundgåeligt samtidigt vil udvikle dig som menneske.

Vil du være med til at gøre en positiv forskel og skabe bæredygtige forandringer?

Hvad er ID life coaching?


Vi kalder vores coaching for life coaching, fordi vores erfaring er, at positive forandringer kun holder på den lange bane, hvis de omfatter livet i sin helhed.

Igennem hele ID LifeCoach Uddannelsen klæder vi dig derfor løbende på til at kunne facilitere positive forandringer i såvel dine klienters arbejdsliv som i deres personlige liv,.

ID life coaching er en unik transformativ proces, som har potentialet til at forandre både mennesker og kulturer. Du vil blive i stand til at hjælpe dine klienter med at navigere i en stadig stigende kompleks verden af muligheder og udfordringer i både det private og det professionelle liv.

ID’et i ID LifeCoach står både for den integrale, dvs. helhedsorienterede  og dynamiske måde vi arbejder med coaching på, samt for identifikation (og herunder disidentifikation), som en metode til at åbne op for vores klienters potentiale. Læs mere i boksen herunder.

Den første betydning af ID er Integral og Dynamisk.

 • Integral, fordi vi ved at varig menneskelig udvikling kun er muligt, hvis vi ser på det hele menneske. Vores helhedsperspektiv består af felterne krop, sind, ånd, kultur og natur. Som mennesker er vi alle helt unikke individer, der samtidigt ingår i en større kompleks sammenhæng. Det skal der selvfølgelig tages højde for i vores måde at coache på.
 • Dynamisk, fordi vi i stedet for at coache ud fra snævre modeller og spørgeskemaer, arbejder med at forstå og mestre de grundlæggende principper bag udvikling. Når vi forstår dynamikken bag udvikling, så kan vi tilpasse vores coaching kreativt og fleksibelt til den enkelte klient.

Den anden betydning af ID er Identifikation og Disidentifikation.

 • Identifikation skal forstås i sammenhæng med vores identitet. Indenfor ID life-coaching, hjælper vi mennesker med at identificere de sider af personligheden, som er den indre kilde til mistrivsel og manglende livskvalitet. Vi skaber forståelse ind i, hvorfor vi står med de udfordringer vi gør, hvilket betyder at vi kan begynde at bryde de mønstre, der hidtil har ført til mistrivsel.
 • Disidentifikation fordi vi med ID life-coaching har kraftfulde redskaber til at hjælpe mennesker med at bryde ud af personlighedssidernes livshæmmende roller og reaktionsmønstre.

  Jo mere vi kan disidentificere os med al det vi i bund og grund ikke er, eller som ikke længere støtter os i vores liv, i des højere grad kan vi leve livet ud fra ‘det essentielle selv’, den inderste harmoniske værenskerne, hvor livet leves ud fra vores egne dybeste præmisser  i en fin samklang med helheden.

IDs Coach uddannelse er baseret på den unikke integrale og identitetsorienterede psykologi, som ID Academy’s grundlægger Ole Vadum Dahl har skabt over de sidste mere end 20 år.

Ole har gennem sine snart fire årtier som professionel coach, mentor og terapeut altid haft en fornemmelse for nye strømninger indenfor det psykologiske felt, og han har derfor gennem årene lanceret flere banebrydende nye metoder og uddannelsesforløb. ID Lifecoach-uddannelsen er sådant et nyskabende koncept, der giver muighed for en langt dybere og mere bæredygtig udvikling for mennesker, som bruger metoden til at skabe forandringer i såvel deres private som professionelle liv.

Visioner og nytænkning

ID LifeCoaching er baseret på den unikke integrale og identitetsorienterede psykologi og er et nyskabende koncept, der giver mulighed for en langt dybere og mere bæredygtig udvikling for mennesker, som bruger metoden til at skabe forandringer i såvel deres private som professionelle liv.

Årtiers erfaring og udvikling

Den viden du får på dette banebrydende uddannelsesforløb, og de metoder og de redskaber du lærer, er resultatet af mange årtiers professionelle erfaringer med coaching. Underviserne på IDs coach uddannelse har tilsammen mere end 100 års erfaring som lifecoaches og som undervisere  på coaching-uddannelser

1000+ uddannede coaches

Der er mere end 1000 ID-uddannede coaches i Danmark. Coaches som bruger deres uddannelse for at nå egne mål, støtte op om deres job eller som har skiftet karrierevej og måske startet egen coaching-virksomhed.

Dit kvalitetsstempel

Vores visionære og identitetsudviklende tilgang til life coaching, kombineret med årtiers erfaring og udvikling af uddannelsen samt vores erfarne undervisere, så er al dette samtidig også vores kvalitetsstempel og din tryghed, på et marked der er fyldt med coach-uddannelser af varierende varighed og en meget svingende kvalitet.

En coach uddannelse med mange muligheder

ID Lifecoach-uddannelsen kan både tages som en afrundet kompetencegivende efteruddannelse i sig selv og som første del af den 4-årige kvalitetsgodkendte ID Psykoterapeutuddannelse. Efter certificeringen på ID Lifecoach-uddannelsens 10. modul, kan du fortsætte direkte på 2. år af vores psykoterapeutuddannelse.

Er du den næste certificerede lifecoach fra ID Academy, der er med til at gøre en forskel i verden?

Indhold


 

ID LifeCoach Uddannelsen – Del 1

ID Coaching Essentials; 5 moduler af 4 dage

1. modul: Visioner for fremtiden

Om coaching og kunsten at give sit liv en ny retning

“Den bedste måde at forudsige fremtiden på, er ved at skabe den selv” – Ole Vadum Dahl

 

Det første modul er en erfaringsbaseret introduktion til ID Coaching og det helt særlige potentiale denne metode har for at skabe bæredygtige og helhedsorienterede løsninger i menneskers liv.

På modul 1 lærer du…

 • Hvordan du ved hjælp af ID-metodens særlige kreative tilgang til coaching kan hjælpe mennesker med at opdage deres uudnyttede potentialer og muligheder i både private og arbejdsmæssige sammenhænge.
 • Hvordan du med ID’s unikke coaching-redskaber kan sætte gang i en dyb udviklingsproces hos dine kommende klienter og og medvirke til  bæredygtige gennembrud og helhedsorienterede løsninger på deres udfordringer.
 • Hvordan du støtter mennesker i at udvikle deres kreativitet, opstille motiverende mål og gøre drømme til virkelighed i såvel deres personlige som professionelle liv.
 • Hvordan du skaber gode relationer og kommunikerer med mennesker på en uformel coachende måde, der i sig selv skaber forandring og udvikling hos den, du taler med.
 • Hvordan du også som professionel kan være autentisk dig selv, og hvordan det faktisk er en vigtig forudsætning for, at du kan være helt nærværende, ægte empatisk og virkelig effektiv som coach.

Beskrivelse

I processen med at lære hinanden at kende og skabe fortrolighed på dit uddannelseeshold, træner vi samtidigt  ID-metodens kraftfulde kommunikationsværktøjer.

Vi undersøger med andre ord, hvordan vi kreativt kan bruge hinanden på holdet til at videreudvikle vores sociale færdigheder til et helt nyt niveau.

Du bliver altså allerede her fra starten af uddannelsen introduceret til unikke ID-coaching-modeller og metoder, der har potentialet til at bryde ellers fastlåste relationsmønstre  og til  at få en gruppe til at fungere godt sammen.

Du får allerede her fra første modul klare retningslinjer for, hvordan du kan påbegynde din coaching med klienter, og hvordan du får en optimal start på den første coaching-samtale.

På ID Academy’s coach-uddannelse er dine egne refleksioner, læring og personlige udvikling en vigtig parallelproces, og du påbegynder allerede her fra starten rejsen med at ‘smage på din egen medicin’ og lære dine egne mønstre at kende.

2. modul: Et nyt syn på fortiden

Om coaching og kunsten at bryde med uhensigtsmæssige tankemønstre

“Både tiden der kommer og tiden der gik, Er blot en tanke i dette eneste øjeblik” – Ole Vadum Dahl

 

Modul 2 handler om, hvordan du kan anvende de unikke ID coaching-metoder til at skabe nye tankemønstre, der gør det muligt at takle hverdagen på en langt mere kreativ måde.

På modul 2 lærer du…

 • Hvordan ID coaching effektivt kan frigøre os fra fortidens begrænsende aftryk på nuet – uden at gå ind i fortiden.
 • Hvordan du genkender selvbegrænsende holdninger og tankemønstre hos dine klienter både gennem deres sprog, kropssprog og adfærd.
 • Hvordan du hjælper dine klienter til at opdage, at deres største barrierer ikke findes foran men bag øjnene.
 • Hvordan du kan ‘punktere’ selv de mest livshæmmende holdninger og overbevisninger og bruge den frisatte energi til at udfolde dine klienters dybeste potentiale.
 • Hvordan du motiverer mennesker til at skabe positive og varige forandringer. 
 • Hvordan du implementerer nye konstruktive vaner, som frisætter energi, glæde og livskvalitet.

 

Beskrivelse

Du lærer, hvordan du faciliterer en mere autentisk og kongruent adfærd, og en selvforståelse, der er baseret på en dyb oplevelse af personlig mening og formål.

Du skaber med andre ord forudsætninger for nye vaner og valg, der kan lede til øget selvaccept, tiltro til egne evner og større livsglæde.

ID life-coaching arbejder med hele tiden at udvide vores perspektiv på os selv, på hinanden og tilværelsen som helhed, så du giver dine klienter  mulighed for at skabe deres egne nye produktive tankemønstre og handlemuligheder i forhold til deres liv på alle planer.

Du vil efterfølgende være klar til at implementere alle modulets øvelser og indsigter i forhold til dine coaching-klienter.

3. modul: Veje til bedre relationer

Om coaching og kunsten at kommunikere

“Andre husker dig ikke for, hvad du siger eller gør. De husker dig for, hvad de føler i dit selskab” – Ole Vadum Dahl

 

På dette 3. modul ser vi på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at lytte til os selv, vores drømme og leve livet fuldt ud, samtidig med, at vi styrker det gode forhold til andre.

På modul 3 lærer du…

 • Hvordan selv de største udfordringer i menneskelige relationer gennem ID Lifecoaching kan vendes til mere personlig gennemslagskraft og en følelse af større autenticitet.
 • Hvordan du styrker dine klienters kontakt med ellers ikke så bevidste følelser, ønsker og behov, og dermed gør det langt lettere for dem at sætte naturlige og sunde grænser.
 • Hvordan du kan anvende de unikke metoder i ID Coaching til at kaste lys på ‘skyggerne’ i dine klienters relationer, så det bliver muligt at integrere deres uopdagede potentiale.
 • Hvordan du som ID Coach aktivt kan medvirke til at skabe nye og langt mere hensigtsmæssige kommunikationsmønstre, der forbedrer tilliden og kontakten mellem mennesker.
 • Hvordan kreativ og konstruktiv kommunikation ikke alene er baseret på det, vi siger med ord, men i høj grad også på det vi siger med vores kropssprog og tonefald, og ikke mindst med kvaliteten af vores opmærksomhed og nærvær.
 • Hvordan du kan spejle og oprigtigt påskønne dine klienters styrker og autenticitet.

 

Beskrivelse

Hvis vi vil have succes i livet, er det vigtigt at vi er gode til at udtrykke ønsker, behov og ideer på en kreativ og konstruktiv måde.

Når vi forandrer os, påvirker det selvfølgelig også vores omgivelser. Derfor lærer du at kommunikere åbent og konstruktivt med andre, samtidigt med at du også respekterer dine egne ønsker og grænser.

Vi begynder derfor på dette modul at undersøge hvilke universelle projektioner der er på spil i menneskelige relationer, og hvilke uopdagede potentialer der gemmer sig bag ‘skyggerne’.

På uddannelsesholdet afprøver og træner vi nye former for kommunikation, der er langt mere effektive i forhold til at gøre os forståelige og få vores budskaber ud til andre. Denne træning vil gøre dig endnu dygtigere til at skabe klarhed, udrede misforståelser og i det hele taget skabe dybe og nærende relationer.

På ID Academy’s coach-uddannelse får du løbende individuel feedback og spejling, så du skaber de optimale betingelser og rammer for at kunne være både empatisk og autentisk i relation til dine coaching-klienter.

4. modul: Find dig selv og fold dig ud

Om coaching og kunsten at leve fra det kreative selv

“Dit forhold til andre bliver aldrig bedre end forholdet til dig selv” – Ole Vadum Dahl

 

Vi graver på 4. modul et spadestik dybere i personlighedspsykologien og sætter fokus på, hvordan vi igennem vores opvækst har formet forskellige strategier herunder personlighedssider, som ofte styrer vores handlinger og liv.

På modul 4 lærer du…

 • Hvordan du gennem ID lifeCoaching effektivt kan hjælpe mennesker med at bryde ud af uhensigtsmæssige roller og reaktioner i både deres personlige og professionelle liv.
 • Hvordan du anvender de unikke metoder indenfor ID Coaching til at frisætte det uopdagede potentiale i dine klienters personlighed, så de kan begynde at drømme stort og tage nye, tidligere utænkelige skridt.
 • Hvordan du gennem ID Coaching kan hjælpe dine klienter med at komme i den dybeste kontakt med sig selv. En stærk oplevelse og viden af, hvem man virkelig er, er omdrejningspunktet for at skabe transformation og en varig positiv selvfølelse.
 • Hvordan du hjælper dine klienter med at tage et større ansvar for deres egen livskvalitet, og med at være aktive medskabere af deres egne liv.
 • Hvordan du opdager og bryder med dine egne reaktive mønstre, når du coacher, så du sikrer dig, at du altid er fuldt nærværende i mødet med dine klienter.

 

Beskrivelse

Du får nye virkningsfulde ID coaching-værktøjer til at genkende de mere bevidste personlighedssider, som vi godt kan identificere os med, og de mindre bevidste sider af os, som vi ikke vil kendes ved, f.eks. vores ‘skygger’ – eller det som vi også kan kalde vores uudnyttede potentiale.

Vi lærer i forlængelse her af at genkende, når ”programmeringerne” aktiveres i vores liv.

Ved at identificere og tage ansvar for de ellers ubevidste personlighedssider, og ved at lære hvordan vi bryder ud af deres ikke altid så hensigtsmæssige mønstre fra et mere klart og centreret sted i psyken, udvikler vi det modne kreative selv. Det vil sige, at vi i endnu højere grad bliver aktive medskabere af vores egne liv.

Når vi bliver ”fri af fortiden”, og de selvbegrænsende roller udviskes, vil vi opleve nye potentialer i os selv, som vi kan begynde at realisere. Dette leder til en dyb følelse af selvrespekt, selvværd og livsglæde.

 ID Lifecoaching arbejder indgående med menneskers forskellige oplevelser af identitet for ultimativt at skabe grobund for den dybeste forankring i den inderste oplevelse af væren og meningsfuldhed.

I kraft af din funktion som coach opdager du, at du bagved din nuværende værktøjskasse, faktisk selv udgør det mest kraftfulde værktøj af dem alle. Jo flere personlighedssider du kan genkende, rumme og integrere i dig selv, jo flere problemstillinger kan du arbejde med hos dine klienter.

5. modul: Øjnene bag øjnene

Om coaching og kunsten at genfinde sit essentielle selv

“Du er altid allerede lige her – i øjnene bag øjnene, i hjertet bag hjertet” – Ole Vadum Dahl

 

ID LifeCoach Uddannelsens modul 5, er et helt unikt modul, der går udover hvad og hvordan du normalt lærer at arbejde som coach. Du arbejder her med at finde tilbage til tilstande af essens, og herfra arbejde fra steder der ikke kender til dårlige selvbilleder, stress, frygt m.m.

På dette modul lærer du…

 • Hvordan du finder ind i en dyb oplevelse af ‘bare at være’ her og nu – uden nogen form for negativ selvbevidsthed eller forestillinger om dig selv, så du kan fungere som coach med fuld empatisk opmærksomhed og uden præstationstemaer.
 • Hvordan du ordløst kan skabe en atmosfære af nærvær, tillid og rummelighed for dine coaching-klienter, alene ved at være centreret i din inderste værenskerne, dit essentielle selv.
 • Hvordan nærværet fra dit essentielle selv ‘smitter’ dine klienter og skaber resonans, så de selv finder ind i et behageligt vågent nærvær, uden at du guider eller coacher dem direkte.
 • Hvordan forskellige former for mindfulness-metoder og meditative øvelser kan hjælpe dine coaching-klienter med at finde indre ro, en dybere oplevelse af mening og langt mere vågenhed og nærvær i hverdagen.
 • Hvordan kontakten til det essentielle selv gør det langt lettere at bryde ud af personlighedens reaktive mønstre, det vil sige ubevidste og automatiske reaktioner.
 • Hvordan du aktivt kan bruge mindfulness og meditation som et særdeles kraftfuldt coaching-redskab til at hjælpe dine klienter med at bryde ud af hamsterhjulet og opnå langt større frihed i deres liv.

 

Beskrivelse

De fleste af os lider af en slags åndeligt hukommelsestab. Vi farer forvirrede rundt i livet og kan i overført betydning ikke finde hjem. Vi længes hjem men kan ikke rigtig huske vejen og faktisk i de fleste tilfælde ikke engang hvor vi bor.

Konsekvensen er, at vi bliver taget af hverdagens travlhed og forvirring, ikke får taget de rigtige beslutninger og dybest set går glip af den dybere og varige lykke, som vi kun finder, når vi har fundet ind i vores inderste og mest oprindelige kerne, det vi på ID Academy ofte kalder for ‘det essentielle selv’.

En anden konsekvens af at lide af hukommelsestab er, at man kan have svært ved at genkende andre mennesker, også de allernærmeste. Sådan er det også med det åndelige hukommelsestab.

I stedet for at genkende den egentlige person – det essentielle selv – hos hinanden, skuer vi så at sige hunden på hårene og regerer på hinandens umiddelbare adfærd.

Det er synd, for det er ved at mødes fra essens til essens, at vi får de virkelig dybe og inderlige møder med hinanden, som gør livet så glædeligt og meningsfuldt.

På dette modul får du den første praktiske træning i at arbejde med noget af det, der er allermest unikt ved ID LifeCoach og ID-metoden i det hele taget.

Som en af ganske få coaching-former i verden arbejder ID life-coaching med den transpersonlige del af os som mennesker, med andre ord, den dimension af os, som rækker langt ud over ego-personligheden.

Mainstream-coaching handler først og fremmest om at booste egoet og styrke evnen til at få succes på et almindeligt hverdagsplan.

På dette uddannelsesforløb lærer du, hvordan ID life-coaching også kan anvendes til at finde ind i vores essentielle selv, den ordløse, vågne og empatiske værenskerne, der udgør vores inderste og dybeste identitet.

 

Obs: År 1 afsluttes med et deltagerbevis.

ID LifeCoach Uddannelsen – Del 2

ID Coaching Mastery; 5 moduler a 4 dage

6. modul: Det personlige lederskab

Om eksistentiel coaching, mening og kald

”Hvis du vil tænde lys for andre, må du først tænde dit eget”.
Ole Vadum Dahl

 

På anden del af ID Lifecoach-uddannelsen lægger vi ud med at arbejde med effektive metoder til at få kontakt med de dybeste værdier og formål i livet.

Mange af os føler os nemlig pressede i en hverdag med mange indre og/eller ydre krav. Dette får de fleste mennesker til at opleve en længsel efter at styrke kontakten med det meningsfulde og sande i deres liv, og dermed kunne leve deres liv mere autentisk og proaktivt.

På dette modul hjælper vi klienten med at genetablere den indre kontakt og med at kunne lede sig selv i hverdagen og på længere sigt.

På modul 6 lærer du…

 • Hvordan du kan hjælpe mennesker med at finde frem til en dybere oplevelse af mening med deres liv og finde den personlige betydning af de ting der sker for dem.
 • Hvordan du coacher ud fra en eksistentiel vinkel for at afdække dine klienters egen dybeste oplevelse af formål.
 • Hvordan du kan anvende visualisering og andre kreative værktøjer til at bevidstgøre dine klienter om deres personlige oplevelse af kald, livsværdier, motivation og latente indre ressourcer.
 • Hvordan du coacher mennesker til at træffe gode valg på både kortere og længere sigt.
 • Hvordan vi balancerer vores energi i hverdagen. Konkrete øvelser til at skabe fysisk og mental energi til at afspænde mental/fysisk energi, øge koncentrationsevne eller nærvær, og at styrke empatien. Værktøjer til blot at være med det der er, og acceptere det.
 • Hvordan du hjælper dine klienter med at finde deres redskaber til at håndtere sig selv på bedste vis i løbet af dagen.

 

Beskrivelse

Lever du et liv, som føles helt, som er baseret på dine dybeste livsværdier, og som er rigt på kærlighed, frihed, mening og indre harmoni?

Et lykkeligt liv handler om at være klog på livet og at være aktivt medskabende i forhold til de ting, vi hver især drømmer om. Det handler om noget så jordnært som livskunst i ordets mest bogstavelige forstand. Og livskunst er en disciplin, som kan læres.

For de fleste af os er følelsen af overskud og livskvalitet med andre ord tæt forbundet med, hvor meget indflydelse og selvbestemmelse, vi oplever at have i vores eget liv.

Vores trivsel og livsgejst kan variere ganske betydeligt, afhængigt af om vi føler, at det er gamle vaner, vores temperament, ubevidste impulser, skæbnen, samfundet eller noget andet ukontrollerbart som styrer vores tilværelse, eller om vi selv står bag roret og bevidst navigerer i livet ud fra vores dybeste behov og livsværdier.

7. modul: Stress og sundhed

Om stress-coaching og kunsten at skabe trivsel

“Først når vi stopper op og lader støvet lægge sig i vores liv, kan vi se den skønhed som åbenbarer sig lige for øjnene af os” – Ole Vadum Dahl

 

Oplevelsen af stress er desværre et fænomen de fleste af os kender til. Et fænomen, der dræner energi og sommetider kommer til at gå ud over den personlige integritet hos den enkelte, og det er en omkostningskrævende udfordring for fællesskabet, uanset om det er et team på arbejdspladsen eller samfundet som helhed.

På modul 7 lærer du…

 • Hvordan du genkender de forskellige fremtrædelsesformer, dynamikker og processer i negativ stress.
 • Hvordan stress forstås rent klinisk og om de relaterede diagnoser så som depression, angst og udbrændthed.
 • Hvordan du som coach sikrer dig, at etikken er i orden, og at du reelt hjælper dine klienter med helhedsløsninger i stedet for bare at medvirke til hovsa-løsninger.
 • Hvordan stress kan inddeles i grundfaser, og hvilke målrettede ID coaching-værktøjer du kan anvende til de forskellige faser.
 • Hvordan du kan hjælpe dine klienter med at genskabe et sundt energiniveau og give slip på overspændinger i krop og sind via konkrete øvelser.
 • Hvordan du hjælper dine klienter med at etablere sunde vaner i forhold til kost, motion og mindfulness, og hvordan de nye vaner kan tilpasses til rehabiliteringsfasen.
 • Hvordan du kan hjælpe dine klienter med at finde ind til ‘orkanens øje’, den indre stille ‘værenskerne’, som giver ro, tryghed og styrke til at holde balancen i en ellers stressende og kaotisk hverdag.

 

Beskrivelse

Uanset hvor meget økonomisk velstand, hvor meget kærlighed, mening, frihed og glæde vi er i stand til at skabe i vores personlige liv, vil manglen på indre fred slå kraftige skår i oplevelsen af livskvalitet.

I det perspektiv kan såvel sygdomme som stress betragtes som en fremmedgørelse fra følelser, krop, sind og sjæl. Det betyder, at mange ender op med løsrevne løsninger baseret på en fragmenteret tilgang til sundhed og trivsel, der kun skaber midlertidige løsninger.

Stress er en af de vigtigste faktorer, der fortæller os, at nok er nok. Symptomer som manglende glæde, træthed, svigtende livsmod, frustration og utilfredshed kan føre til stress og omvendt.

Vi vil på dette modul have fokus på, hvordan vi hjælper vores coaching-klienter med at afkode og efterleve det budskab, der ligger gemt i stress-signalerne.

På dette modul bliver du i stand til at skelne mellem naturlig stress som en del af livets udviklingsproces, og negativ stress som bider sig fast, bliver kronisk og en usund måde at leve livet på.

Du får værktøjer til at lede din klient tilbage til sig selv og skabe forudsætninger for at genoptage det indre lederskab.

Vi vil på dette modul få chancen for at opdage, hvad en dybere kontakt til den inderste væren kan betyde for vores evne til at rumme pres, omskiftninger, uforudsete hændelser og bekymringer.

8. modul: Gør det umulige muligt

Om coaching, konflikter og kunsten at kommunikere

 

Som mennesker er vi ikke bedre til at være sammen med andre, end vi er til at være sammen med os selv. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på vores egne grundlæggende antagelser, forestillinger, overbevisninger, værdier og holdninger, da de danner grundlag for vores relations- og handlemønstre. Det er dette, som modul 8 handler om.

 

På modul 8 lærer du…

 • Hvordan du kan hjælpe dine klienter med at bruge sprogets skabende kraft til at skabe bedre relationer og opnå større personlig gennemslagskraft.
 • Hvordan du gennem ID’s dynamiske coaching-metoder kan hjælpe dine klienter med at bryde med de dominerende narrativer, det vil sige de livsfortællinger, som ødelægger nærværet og hæmmer kontakten mellem mennesker.
 • Hvordan du skaber en god og åben kontakt selv til mennesker, som ellers kan være vanskelige at kommunikere med.
 • Hvordan du med ID-psykologiens unikke metoder kan skabe grundlag og bedre betingelser for at løse konflikter og uoverensstemmelser i alle slags relationer.
 • Hvordan vi ved at se konflikter og uoverensstemmelser fra nogle nye og anderledes vinkler, bliver i stand til at have en mere kreativ tilgang til ellers låste og ubevidste relationsmønstre.

 

Beskrivelse

Med den øgede bevidsthed, vi opnår gennem ID Lifecoaching’s unikke tilgange, bliver det muligt at håndtere de situationer og udfordringer, vi alle uvilkårligt kommer til at opleve i livet med et større repertoire af handlingsalternativer.

I vores familiære, arbejdsmæssige og andre relationer træder vi ind i forskellige rum og i situationer, hvor vores gensidige forståelse og åbenhed eller mangel på samme, bliver omdrejningspunktet for, hvordan relationen vil udvikle sig.

Når vi inderst inde ved, at alle relationer – også de relationer vi oplever som konfliktfyldte – kan være en evig kilde til personlig vækst, kreativitet og mangfoldighed, kan vi opleve verden på en ny måde.

På dette modul arbejder vi med forgreningspunkter i samtaler og situationer. Enhver samtale har et ”efterliv” i de involverede parters hukommelse og bliver dermed en erfaring hos dem. På godt eller mindre godt. Vi er altid i gang med at påvirke og skabe livet og ikke mindst hinanden.

Vi kan have alverdens gode visioner og ideer, og vi kan være fuldstændigt afklarede med, hvad vi vil med vores tilværelse. Men hvis ikke vi er rigtig gode til at skabe kontakt og formidle det vi har på hjerte, kan det have lange udsigter med at få realiseret vores drømme.

9. modul: En for alle og alle for en

Om kunsten at coache en gruppe

 

På dette 9. modul får du en række enestående ID Coaching-værktøjer til at arbejde med  grupper eller teams.

På modul 9 lærer du…

 • Hvordan du som coach faciliterer team- og gruppeprocesser.
 • Hvordan du skaber udvikling og læring i teams og grupper.
 • Hvordan du kan bringe kreative og motivationsskabende coaching-metoder i spil i teams og grupper.
 • Hvordan du kan udnytte kompleksiteten og mangfoldigheden i et team og en gruppe til gavn for en ønsket udvikling/forandring.
 • Hvordan de syv ID forandringsprincipper indgår i arbejdet med at udvikle en gruppe eller et team.

 

Beskrivelse

Din coaching vil på dette modul få en mere organisatorisk faglighed, der understøttes af solid teori og procesorienterede metoder til at skabe udvikling i gruppers og teams arbejds- og læreprocesser.

Du vil her få et fascinerende indblik i, hvad der foregår i samspillet mellem mennesker, organisationer og kulturer, ved blandt andet at arbejde med Spiral Dynamics som perspektiv, metode og værktøj.

Spiral Dynamics er en forståelsesramme, som sætter os i stand til at forstå, hvordan mennesker tænker, hvorfor mennesker træffer beslutninger på forskellige måder, hvad der motiverer mennesker, hvorfor og hvordan værdier opstår og spredes, og sidst men ikke mindst få en forståelse for forandringens natur.

10. modul: Dit personlige brand

Om coaching i praksis og certificering

Dette sidste modul giver dig mulighed for at finpudse dit faglige og metodemæssige overblik. Samtidig får du individuel sparring og feedback på dig selv i coach-rollen. Det er også på dette sidste modul på uddannelsen, at du bliver certificeret.

På modul 10 lærer du…

 • Hvordan du forankrer og integrerer værktøjer og tilgange i din coaching-praksis.
 • Hvordan du styrker din evne til kreativt at anvende de værktøjer, der bedst passer din klient og dig.
 • Hvordan du som coach skaber overblik og navigerer i en klients udviklingsproces og tilrettelægger et optimalt coaching forløb.
 • Hvordan du bedst bruger al den konstruktive faglige og personlige feedback du modtager under uddannelsen, så du har et rigtig godt kendskab til både dine styrker og dit udviklingspotentiale som ID Coach.
 • Hvordan du kan bruge din uddannelse efter certificeringen, herunder hvordan du kan profilere og brande dig ovenpå din nye uddannelse.

 

Beskrivelse

En kompetent ID LifeCoach har et godt indblik i det menneskelige sind og de psykologiske processer, som giver positive og varige forandringer hos mennesker med forskellige baggrunde, temperamenter og grader af modenhed.

Uanset om du generelt ønsker at blive bedre til at profilere og brande dig selv i dine aktuelle jobsammenhænge, eller om du måske ønsker at “springe ud” som professionel coach efter afslutningen af uddannelsen, er dette modul en guldgrube af information og praktisk træning til formålet.

Du afslutter modulet med en individuel certificeringsproces, hvor du coacher en af dine medstuderende og bliver evalueret og eksamineret af en repræsentant fra ID Academy’s coach-lærerteam.

En forudsætning for dette er naturligvis, at du har afsluttet det nødvendige antal undervisnings- og supervisionsdage og har lavet en tilfredsstillende demonstration af dine nye coaching-kompetencer.

Efter din certificering vil du stadig kunne have din profil på ID-guiden.dk hvor nye kursister fortsat kan finde dig og bruge dig som led i deres egen-coaching.

 

ID Lifecoach efteruddannelsen giver merit til at springe direkte ind på 2. året af den 4-årige ID Psykoterapeutuddannelse.

 

ID Coach Uddannelse

At springe fra jobbet som adm. direktør til at være direktør i eget liv er en erkendelse ID LifeCoach Lars Hartung Honoré kom til, og som gjorde, at han skiftede retning i livet.

 

Dette følger med på IDs Coach Uddannelse


8×4 timers supervision

På både del 1 og 2

2 dages certificering

På de sidste to dage af 10. modul.

9 af dine studiebøger

Som skal bruges henover del 1 og 2

ID Coach Uddannelse

ID LifeCoach Maiken Pagels-Grandt, har specialiceret sig i at arbejde med teenagere og unge som i hverdagen oplever et stort forventningspres.