ID Integral Coach Uddannelse

En af Danmarks bedste coachuddannelser.
Tag en ID Integral Coach Uddannelse og gør en forskel.

 

 • Vil du skifte karriere eller få mere ud af din nuværende?
 • Vil du have mere gennemslagskraft?
 • Vil du skabe afgørende forandring for dig selv og andre?

Bliv ID Integral Coach


Som ID Integral Coach får du den dybe forståelse for de psykologiske mekanismer og dynamikker, der får coaching og udvikling til at virke og skabe bæredygtige forandringer. Din kapacitet til at bidrage med at skabe resultater, mening og værdi accelereres væsentligt, og dit personlige lederskab styrkes i såvel dit job som i dit personlige virke. Coaching er en transformativ proces, som forandrer både mennesker og kulturer. Du vil opleve at kunne hjælpe dine klienter med at navigere i en stadig stigende kompleks verden af muligheder og udfordringer.

På modulerne 1 til 4 lærer du håndværket og principperne bag at skabe reel forandring hos andre. På modulerne 5 til 8 går vi i dybden med problemstillinger og temaer, som vi ofte oplever hos vores klienter. Hvert modul giver således en dybere forståelse samt konkrete, kraftfulde værktøjer til at arbejde med netop denne problemstilling eller tema.

1. modul: Visioner for fremtiden

“Den bedste måde at forudsige fremtiden på, er ved at skabe den selv”.
Ole Vadum Dahl

– Få fem ståsteder, hvorfra du skaber klarhed hos dig selv og dine klienter

 

På modul 1 lærer du som ID Integral Coach…

 • At støtte mennesker i at udvikle deres kreativitet, opstille motiverende mål og gøre drømme til virkelighed i såvel deres personlige som professionelle liv.
 • At aktivere en forandringsproces hos mennesker, der medvirker til at skabe resultater og gennembrud.
 • At anvende den coachende tilgang og aktiv lytning; kommunikationsværktøjer som i sig selv skaber forandring.
 • At anvende kraftfulde coaching spørgsmål, som kan få mennesker til at opdage deres uudnyttede potentialer og muligheder både i private og arbejdsmæssige sammenhænge.
 • At være autentisk i coachrollen, og dermed øge dit nærvær, empati og slagkraft.

 

Beskrivelse

Det første modul er en erfaringsbaseret introduktion til coachingens skabende kraft. Vi gennemgår moderne teorier såvel som ID’s unikke modeller. I processen med at lære hinanden at kende og skabe fortrolighed, træner vi de grundlæggende kommunikationsværktøjer. Vi undersøger ligeledes, hvordan vi kreativt kan bruge hinanden på holdet til at videreudvikle vores sociale færdigheder til et helt nyt niveau, der frisætter fastlåsthed og skaber nye kompetencer for at lykkes sammen som en gruppe, et team eller en organisation.

Du får klare retningslinjer for, hvordan du skal påbegynde dit klientarbejde, og have den første samtale. Din egen refleksion og læring er en parallelproces, og du påbegynder rejsen med at lære dine egne mønstre at kende. En del af dine hjemmeopgaver er at træne et bevidst mind-set, som i sig selv katalyserer forandring.

2. modul: Et nyt syn på fortiden

“Hvis ikke du har visioner for dit eget liv, ender du nemt op med bare at være en brik i andres”

– Opdag otte vinkler hvorfra du kan anskue en tanke

 

På modul 2 lærer du som ID Integral Coach…

 • At ID integral coaching effektivt kan frigøre os fra fortidens begrænsende aftryk på nuet – uden at gå ind i fortiden.
 • At genkende livshæmmende overbevisninger, og at hjælpe klienten med at udfordre og slippe disse.
 • At anvende selv de mest negative holdninger og overbevisninger som et direkte springbræt ind i det dybeste potentiale.
 • At afdække indre motivation, og anvende dette til at skabe positive og varige forandringer.
 • At skabe og implementere konstruktive vaner som frisætter energi, glæde og livskvalitet og dermed skaber yderligere forandringskraft.

 

Beskrivelse

På dette modul lærer du, hvordan du kan coache din klient til at skabe tankemønstre, der muliggør ny og mere hensigtsmæssig adfærd i hverdagen. Du lærer, hvordan man skaber mere autentisk og kongruent adfærd samt selvforståelse, baseret på styrker, og det som er og opleves meningsfuldt og sandt. Du skaber med andre ord forudsætninger for nye vaner og valg, der kan lede til øget selvaccept, tiltro til egne evner og større livsglæde.

Vi arbejder med meta-perspektivering, så du selv får skabt nye produktive tankemønstre og handlemuligheder i dit liv og i din omgang med andre mennesker.

Alle øvelser og indsigter vil du efterfølgende være klar til at anvende med dine klienter.

3. modul: Coaching og relationer

“Andre husker dig ikke for, hvad du siger eller gør. De husker dig for, hvad de føler i dit selskab”.
Ole Vadum Dahl

– Opdag seks veje til bedre kommunikation

 

På modul 3 lærer du som ID Integral Coach…

 • At udfordringerne i menneskelige relationer kan vendes til personlig udvikling, øget gennemslagskraft og en følelse af større autencitet.
 • At styrke kontakten med indre behov, drømme og grænser.
 • At undersøge hvilke projektioner, der er på spil i relationen, og dermed at afdække klientens uopdagede potentiale/skygge.
 • At skabe hensigtsmæssige kommunikationsmønstre, der forbedrer tilliden og kontakten til andre og dermed styrker relationerne.
 • At skabende kommunikation ikke alene er den verbale kommunikation, men i højeste grad er baseret på et kongruent kropssprog, tonefald og kvaliteten af opmærksomhed og nærvær.
 • At spejle og oprigtigt påskønne din klients styrker og autencitet.

 

Beskrivelse

Hvis vi vil have succes i livet, er det vigtigt, at vi er gode til at udtrykke ønsker, behov og ideer på en kreativ og konstruktiv måde. Vi ser på, hvordan du kan styrke din evne til at lytte til dig selv, dine drømme og leve dit liv fuldt ud. Når du ønsker at forandre dig, påvirker det dine omgivelser. Derfor lærer du at kommunikere respektfuldt og konstruktivt til andre og samtidigt holde fast i egne ønsker og grænser.

Vi begynder at undersøge hvilke projektioner, der er på spil i relationen, og dermed hvilke uopdagede potentialer klienten har.

Vi afprøver og træner nye former for kommunikation, der er mere effektive i forhold til at gøre os forståelige, og få vores budskaber ud til andre. At blive endnu dygtigere til at skabe klarhed, udrede misforståelser og i det hele taget skabe dybe og nærende relationer.

Vi har fokus på assertiv kommunikation og kropssprog og arbejder i øvrigt med din personlige kommunikation. Du får individuel feedback og spejling. Ligeledes arbejder du med at skabe overbevisninger og rammer, som hjælper dig med at være autentisk i relation til dine klienter.

4. modul: Find dig selv og fold dig ud

“Dit forhold til andre bliver aldrig bedre end forholdet til dig selv”.
Ole Vadum Dahl

– Opdag tre lag af identifikation og syv forandringsprincipper

 

På modul 4 lærer du som ID Integral Coach…

 • At hjælpe mennesker med at bryde ud af uhensigtsmæssige roller og reaktioner i både deres personlige og professionelle liv.
 • At anvende ID coachingens unikke metoder til at integrere det tidligere fortrængte potentiale i klienternes selvbillede, så de kan drømme stort og tage nye, tidligere utænkelige skridt.
 • At hjælpe din klient med at komme i den dybeste kontakt med sig selv. En stærk oplevelse og viden af, hvem man virkelig er, er omdrejningspunktet for at skabe transformation og varig positiv selvfølelse.
 • At hjælpe din klient med at tage ansvar for og at være en aktiv medskaber af sit eget liv.
 • At opdage, hvornår du i rollen som coach bliver indlejret i egne roller og mønstre, og derfor ikke er fuldt nærværende i relationen med din klient.

 

Beskrivelse

Vi graver et spadestik dybere i personlighedspsykologien og sætter fokus på, at vi igennem vores opvækst har formet forskellige strategier herunder personlighedssider, som ofte styrer vores handlinger og liv. Vi får værktøjer til at genkende bevidste personlighedssider, som vi identificerer os med, og dem vi ikke vil kendes ved, f.eks. skygger eller uudnyttet potentiale. Vi lærer at genkende, når ”programmeringerne” aktiveres i vores liv.

Ved at tage ansvar for disse personlighedssider og lære at bryde dem, bliver du i højere grad en aktiv medskaber af dit eget liv. Når du bliver ”fri af fortiden”, og de selvbegrænsende roller udviskes, vil du opleve nye potentialer i dig, som du kan begynde at realisere. Dette leder til en dyb følelse af selvrespekt, selvværd og livsglæde.

Vi arbejder indgående med forskellige oplevelser af identitet for at skabe den dybeste forankring i din inderste oplevelse af væren og meningsfuldhed.

I din coachrolle opdager du, at du bagved din nuværende værktøjskasse, faktisk selv udgør det mest kraftfulde værktøj af dem alle. Jo flere personlighedssider du kan integrere og rumme, jo flere problemstillinger kan du arbejde med hos din klient. I coachingen arbejder vi med dobbeltrettet opmærksomhed med fokus på projektioner og overføringer.

5. modul: Det personlige lederskab

”Hvis du vil tænde lys for andre, må du først tænde dit eget”.

– Oplev effektive metoder til at få kontakt med dine dybeste værdier og formålet med dit liv

Mange klienter oplever en længsel efter at styrke kontakten med det meningsfulde, sande og leve sit liv mere autentisk og proaktivt. En del føler sig pressede i en hverdag med mange indre eller/og ydre krav. På dette modul hjælper vi klienten med at genetablere den indre kontakt og at lede sig selv på længere sigt og i hverdagen.

 

På modul 5 lærer du som ID Integral Coach…

 • Hvordan du kan hjælpe mennesker med at finde formålet med deres liv og finde den personlige betydning af de ting der sker for dem. Dermed kan de føle, at de lever et mere værdifuldt og meningsfyldt liv.
 • At coache ud fra en eksistentiel vinkel for at afdække klientens dybeste mening med livet.
 • Anvendelse af visualiseringer og en mængde kreative værktøjer til at skabe klar kontakt med klientens dybeste selv (mission, værdier, identitet, motivation, styrker).
 • At personprofiler kan katalysere en coachproces. Du får din egen profil ud fra et værktøj baseret på positiv psykologi.
 • Værktøjer til at træffe valg på kortere og længere sigt.
 • Værktøjer til energibalancering i hverdagen. Konkrete øvelser til at skabe fysisk og mental energi; til at afspænde mental/fysisk energi; øge koncentrationsevne eller nærvær eller at styrke empatien. Værktøjer til blot at være med det, der er og acceptere det.
 • At hjælpe klienten med at finde sine redskaber til at håndtere sig selv på bedste vis i løbet af dagen.

 

Beskrivelse

Lever du et liv, som føles helt, som er baseret på dine dybeste livsværdier, og som er rigt på kærlighed, frihed, mening og indre harmoni? Spørgsmål som vi arbejder i dybden med på dette modul. Vi kalder det essens og forvandling. Et lykkeligt liv handler om at være klog på livet og have forstand på at skabe det liv, du drømmer om. Det handler om noget så jordnært som livskunst i ordets mest bogstavelige forstand. Og livskunst er en disciplin, som kan læres.

For de fleste af os er følelsen af overskud og livskvalitet også tæt forbundet med, hvor meget indflydelse og selvbestemmelse, vi oplever at have i vores eget liv. Vores trivsel og livsgejst kan variere ganske betydeligt, afhængigt af om vi føler, at det er gamle vaner, vores temperament, ubevidste impulser, skæbnen, samfundet eller noget andet ukontrollerbart som styrer vores tilværelse, eller om vi selv står bag roret og bevidst navigerer i livet ud fra vores ønsker, behov og livsværdier.

Den første forudsætning for at være en livskunstner er, at du gør dig klart hvad du vil, og hvad du ikke vil. Hvis du er uklar omkring dine egne ønsker og behov, vil det være meget vanskeligere at skabe dig et godt og tilfredsstillende liv, end hvis du ved, hvad du vil. Så hvis du virkelig ønsker at være medskaber af din egen tilværelse, vil det være overordentligt nyttigt at gøre dig klart, hvad du ønsker dig eller ikke ønsker dig, og hvad du har brug for i såvel dit private som professionelle liv.

6. modul: Stress og sundhed

“Først når vi stopper op og lader støvet lægge sig i vores liv, kan vi se den skønhed som åbenbarer sig lige for øjnene af os”

– Lær konkrete veje til at leve indefra og ud

Oplevelsen af stress er desværre et fænomen de fleste af os kender til. Et fænomen, der dræner energi og autentisk livsførelse hos den enkelte, og det er en omkostningskrævende udfordring for fællesskabet, uanset om det er et team på arbejdspladen eller samfundet som helhed.

 

På modul 6 lærer du som ID Integral Coach…

 • At genkende stressens forskellige fremtrædelsesformer, dynamikker og processer.
 • Om den kliniske forståelse og relaterede diagnoser som depression, angst og udbrændthed.
 • Hvordan du som coach sikrer dig, at etikken er i orden, og at du faktisk hjælper dine klienter med helhedsløsninger i stedet for hovsaløsninger.
 • Hvordan stress kan inddeles i grundfaser, hvor du får målrettede værktøjer til de forskellige faser.
 • Hvordan du kan hjælpe dine klienter med at genskabe et sundt energiniveau og give slip på overspændinger i krop og sind via konkrete øvelser.
 • At hjælpe din klient med at etablere sunde vaner relateret til kost, motion og mindfulness, tilpasset til rehabiliteringsfasen.
 • Hvordan du kan hjælpe dine klienter med at finde ind til den indre ro og tryghed og finde deres autentiske identitet og væren.

 

Beskrivelse

Uanset hvor meget økonomisk velstand, hvor meget kærlighed, mening, frihed og glæde vi er i stand til at skabe i vores personlige liv, vil manglen på indre fred slå kraftige skår i oplevelsen af livskvalitet.

I det perspektiv kan såvel sygdomme som stress betragtes som en fremmedgørelse fra følelser, krop, sind og sjæl. Det betyder, at mange ender op med løsrevne løsninger baseret på en fragmenteret tilgang til sundhed og trivsel, der kun skaber midlertidige løsninger.

Stress er en af de vigtigste faktorer, der fortæller os at nok er nok. Symptomer som manglende glæde, træthed, manglende livsmod, frustration og utilfredshed kan føre til stress og omvendt. Vi vil have fokus på at hjælpe klienter med at afkode og efterleve det budskab, der ligger gemt i stresssignalerne.

På dette modul bliver du i stand til at skelne mellem stress som en del af livets udviklingsproces, og stress som bider sig fast, bliver kronisk og en måde at leve livet på. Du får værktøjer til at lede din klient tilbage til sig selv og skabe forudsætninger for at genoptage det indre lederskab.

Personligt vil du få chancen for at opdage, hvad en dybere kontakt til din inderste væren kan betyde for din evne til at rumme pres, omskiftninger, uforudsete hændelser og bekymringer.

7. modul: Kommunikation og relationer

‘Gør det umulige muligt – Om coaching, konflikter og kunsten at kommunikere’.

– Lær at bruge 3 positioner til at skabe overblik og oplev empatien udvides i dig

 

På modul 7 lærer du som ID Integral Coach…

 • Hvordan du kan hjælpe din klienter med at bruge sprogets skabende kraft til bedre relationer og større gennemslagskraft.
 • Hvordan man kan åbne op for dominerende fortællinger, som begrænser nærvær, integritet og kontakt i relationer.
 • Hvordan man skaber en god og åben kontakt selv til mennesker, som ellers kan være vanskelige at kommunikere med.
 • Hvordan man med konkrete metoder kan skabe grundlag og bedre betingelser for løsning af konflikter og uoverensstemmelser i relationer.
 • Hvordan nye perspektiver giver mulighed for at orientere sig på ny med en mere kreativ tilgang til ellers låste og ubevidste relationsmønstre.

 

Beskrivelse

At arbejde med relationer er en kunst og en adfærd, som smitter. Som menneske er man ikke bedre til at være sammen med andre mennesker, end man er til at være sammen med sig selv. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på sine egne grundlæggende antagelser, forestillinger, overbevisninger, værdier og holdninger, da de danner grundlag for ens tanke-, relations- og handlemønstre. Med den øget bevidsthed bliver det muligt at håndtere de situationer og udfordringer, vi alle uvilkårligt kommer til at opleve i livet med et større repertoire af handlingsalternativer. I vores familiære relationer, på arbejdspladsen og i fritiden træder vi ind i forskellige rum og i situationer, hvor vores gensidige forståelse og åbenhed bliver omdrejningspunktet for, hvordan relationen vil udvikle sig. Når vi inderst inde ved at alle relationer, også de relationer vi oplever som konfliktfyldte er en evig kilde til personlig vækst, kreativitet, mangfoldighed og nysgerrighed på hinanden, kan vi opleve verden på en ny måde.

Vi arbejder med forgreningspunkter i samtaler og situationer. Enhver samtale har et ”efterliv” i de involveredes hukommelse og indgår i erfaringen hos dem, for hvem det får følger. Vi er altid i gang med at påvirke og skabe livet og ikke mindst hinanden

Vi kan have alverdens gode visioner og ideer, og vi kan være fuldstændigt afklarede med, hvad vi vil med vores tilværelse. Men hvis ikke vi er rigtig gode til at skabe kontakt og formidle det, vi har på hjerte, kan det have lange udsigter med at få realiseret vores drømme.

8. modul: Coaching og grupper

‘En for alle og alle for en – Om kunsten at coache en gruppe’

– Lær syv vigtige principper i forandringsledelse

 

På modul 8 lærer du som ID Integral Coach…

 • Hvordan man som coach faciliterer team- og gruppeprocesser.
 • Hvordan man skaber udvikling og læring i teams og grupper.
 • Hvordan du kan bringe kreative og motivationsskabende coachingmetoder i spil i teams og grupper.
 • Hvordan du kan udnytte kompleksiteten og mangfoldigheden i et team og en gruppe til gavn for en ønsket udvikling/forandring.
 • Hvordan de syv ID forandringsprincipper indgår i udviklingsarbejdet med en gruppe eller et team.

 

Beskrivelse

På dette modul får du en række værktøjer til at arbejde med grupper eller teams. Din coaching vil på dette modul få en mere organisatorisk faglighed, der understøttes af solid teori og procesorienterede metoder til at skabe udvikling i gruppers og teams arbejds- og læreprocesser.

Du vil ligeledes få mulighed for at forstå, hvad der foregår mennesker, organisationer og kulturer imellem ved blandt andet at arbejde med Spiral Dynamics som perspektiv, metode og værkstøj. Spiral Dynamics er en forståelsesramme, som gør os i stand til at forstå, hvordan mennesker tænker, hvorfor mennesker træffer beslutninger på forskellige måder, hvad der motiverer mennesker, hvorfor og hvordan værdier opstår og spredes, og sidst men ikke mindst få en forståelse for forandringens natur.

9. modul: Branding og certificering

På modul 9 lærer du som ID Integral Coach…

 • Hvordan du forankrer og integrerer værktøjer og tilgange i dit virke.
 • Hvordan du styrker din evne til kreativt at anvende de værktøjer, der bedst passer din klient og dig.
 • Hvordan du som coach skaber overblik og navigerer i en klients udviklingsproces og tilrettelægger et optimalt coaching forløb.
 • At få konstruktiv faglig og personlig feedback, så du kender til dine styrker og udviklingsområder i coachrollen.

 

Beskrivelse

En kompetent ID Integral Coach har et godt indblik i det menneskelige sind og de psykologiske processer, som giver positive og varige forandringer hos mennesker med forskellige baggrunde, temperamenter og grader af modenhed.

Dette sidste modul giver dig mulighed for at finpudse dit faglige og metodemæssige overblik. Samtidig får du individuel sparring og feedback på dig selv i coachrollen.

Uanset om du generelt ønsker at blive bedre til at profilere og brande dig selv i dine aktuelle jobsammenhænge, eller om du måske ønsker at “springe ud” som professionel coach efter afslutningen af uddannelsen, er dette modul en guldgrube af information og praktisk træning til formålet.

Du afslutter modulet med en individuel certificeringsproces, hvor du coacher en af dine medstuderende og bliver evalueret og eksamineret af en repræsentant fra ID Academy’s coach-lærerteam. En forudsætning for dette er naturligvis, at du har afsluttet det nødvendige antal undervisnings- og supervisionsdage og har lavet en tilfredsstillende demonstration af dine nye coachingkompetencer.

Vi har fokus på at hjælpe dig med at opbygge og få etableret din coachpraksis, også efter at du har afsluttet din coachuddannelse hos os. Efter din certificering vil du fortsat kunne opdatere dig via vores kursist-intranet, ligesom du vil blive inviteret til at være med i et landsdækkende netværk af professionelle coaches, som vi arbejder sammen med og henviser til.

Den sidste supervision ligger tre måneder efter, at du har afsluttet uddannelsen. Der vil du møde andre fra dit hold og få hjælp til at komme videre med din coachingpraksis.

Fakta


Tre unikke eksempler på at ID Academy tænker personlig udvikling anderledes end andre:

 • Vi tager afsæt i, at ingen forskningsmæssig retning i sig selv har svaret på alt, men at alle har ret i noget. Derfor får du en mangesidet tilgang til personlig udvikling, der inkluderer den seneste forskning, herunder neurovidenskab, positiv psykologi og andre humanistiske videnskaber.
 • Vi har modeller, der tager højde for det, som den enkelte oplever, det målbare, og for at alting opleves i en kontekst. På den måde forenes videnskab og en forståelse af kontekst med din egen personlige udviklingsrejse. Det giver varige resultater og forandringer.
 • Vi arbejder ud fra en forståelse af tre lag af identitet hos det enkelte individ. Vores eget selvbillede påvirker nemlig den måde vi opfatter os selv og andre på. Ved at forstå vores egne lag af identiet og prisme, som vi anskuer andre igennem, sikrer vi en ufarvet og retledende coaching.
1. Adgang til nogle af de dygtigste undervisere i branchen

2. Den nyeste viden og mest relevante litteratur inden for coaching formidlet på en levende måde

3. En kompetencegivende coachinguddannelse med en høj faglighed

4. Mulighed for at blive certificeret coach så du kan coache andre

5. Adgang til et fagligt inspirerende netværk af coaches inden for personlig udvikling

6. Mulighed for at skabe positiv forandring for dig selv og andre

7. Mere kontrol over dit eget liv

8. Forøget livsglæde og autenticitet i dit eget liv

9. Mere gennemslagskraft i din kommunikation med andre

10. Større nærvær og engagement i dine relationer

11. Styrket faglighed gennem bedre kontakt og kommunikation med andre

12. Udvidede kompetencer inde for motivation og hjælp til selvhjælp af andre

Voksende efterspørgsel på netop disse kompetencer

Stadig flere offentlige og private virksomheder, kommuner og organisationer har brug for coaching til at forny sig. En coachuddannelse på ID Academy er et intenst kompetencegivende læringsforløb, hvor du udvikler nye kompetencer som leder, medarbejder eller selvstændig.

Gennem vores coach uddannelse udvikler vi din evne til at skabe resultater og værdi i dit arbejde og over for dine klienter. Herudover oplever du også en personlig transformation. Vi udvikler dit personlige lederskab og styrker dig fagligt og personligt. Hos ID Academy tror vi på, at coaching forandrer både mennesker og kulturer.

Se pris og krav her

ID Academy’s coach uddannelse henvender sig til

 • Ledere, medarbejdere, private og selvstændige der ønsker mere selvindsigt
 • Ledere, medarbejdere og selvstændige der at udvikle deres personlige og faglige kompetencer til at se indad og coache andre
 • Personer med ønsket om at få en certificering til at coache andre

9 moduler af 4 dage + 6 gruppesupervisioner af 4 timer

Fulde beløb: 52.000 kr.

Ved indbetaling senest 90 dage inden opstart af holdet er der en rabat på 1.000 kr. Dvs. at betalingen er på 51.000 kr.

Ved forudbetaling på 5.000 kr. kan man efterfølgende lave en ratebetaling over 15 måneder.
Ratebetaling over 15 gange + 1.000 kr. i administrationsgebyr: 3.200 kr. pr. måned = 53.000 kr.

ID Certificering

Med et ID Integral Coach certifikat bliver du en del af vores ID Coach Community af coaches udannet hos ID Academy gennem de sidste 15 år. Du har mulighed for at profilerer dig som ID coach og oprette en profil på ID-Guiden. ID Guiden er blandet andet et fora for uddannede coaches.

For at kunne blive certificeret skal du skal kunne dokumentere følgende:

 • 15 timers egen-coaching ved en professionel ID coach
 • 25 timers klientcoaching med egne klienter
 • 35 timers netværks- og øvegruppetræning
 • Deltagelse i alle 6 x 4 timers supervisioner
 • Deltagelse på alle moduler
 • Deltagelse på certificeringsmodul

I forhold til kravene for en efterfølgende ICF certificering udgør undervisningen 222 hours of coach-specific training, hvor der er krav om 60 hours i forhold til ICF. Supervisionen udgør 24 hours of Mentor Coaching, hvor der er krav om 10 hours i forhold til ICF. Se i øvrigt nedenstående angående ICF certificering.

Certificeringen foregår på de sidste 2 dage af modul 9 som en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen foregår som en coachsession med en af dine medkursister. Her skal du demonstrerer dine coaching færdigheder, modeller og teorier. Du bliver vurderet og certificeret af en af vores erfarne undervisere og eksaminatorer.

 

ICF Akkreditering

Du kan via en efterfølgende proces vælge at ansøge om international certificering hos ICF – International Coach Federation. For at få et ICF certifikat, skal du ansøge om det direkte hos ICF.

De har forskellige krav, du som coach skal opfylde for at blive certificeret hos dem. Du kan læse flere detaljer på deres hjemmeside. Du kan via ICF blive akkrediteret på tre niveauer: ACC, PCC, MCC.

Nedenstående er ICF´s krav til uddannelse/træning for at man kan blive godkendt via portfolio vejen.

 

Associate Certified Coach (ACC) Portfolio Path

 • At least 60 hours of coach-specific training with robust documentation.
 • 10 hours of Mentor Coaching to be documented on your online application.
 • Coaching Log demonstrating 100 hours (75 paid) of coaching experience with at least 8 clients following the start of your coach-specific training. At least 25 of these hours must occur within the 18 months prior to submitting the credential application.
 • Performance evaluation (audio recording and written transcript of coaching session to be uploaded with your application).
 • Complete the Coach Knowledge Assessment (CKA).
 • ICF Members: $400 USD
 • Non-members: $600 USD
 • Estimated Timeline for Review: 14 weeks

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information om ID Academy’s coach uddannelse.

Modul 1
Ole Vadum Dahl “Coaching og kunsten at leve”
Sally Kempton “Meditation fra hjertet”

Modul 2
Ole Vadum Dahl “Coaching og kunsten at leve”
Hale Dwoskin “Spørgsmål som forløser “

Modul 3
Ole Vadum Dahl “Coaching og kunsten at leve”
Marshall Rosenberg “Ikke-voldelig kommunikation”

Modul 4
Ole Vadum Dahl “Coaching og kunsten at leve”
Hal & Sidra Stone “Bedste ven med dine værste sider”

Forslag til supplerende litteratur:
Genpo Roshi “Find ind til dit sande selv”

Modul 5
Connirae Andreas: ”Vejen til din indre kilde”
Frederic Lalou: ”Fremtidens organisation”
Don Beck “At mestre forandring”

Modul 6
Victor Aquista “Nye perspektiver på sundhed”
Elliott s. Dacher “Integral sundhed”
Sally Kempton “Meditation fra hjertet”

Forslag til supplerende litteratur
Dave Asprey ”Bullitproof kuren”:
Bo Netterstrøm “Stress på arbejdspladsen”

Modul 7
Diane M. Hamilton. “Gør det umulige muligt”
Martin Ucik “Kvinder en manual for mænd”

Forslag til supplerende litteratur:
Karl Eder: De 7 voksensynder
Richard Moss “Livets mandala”

Modul 8
Frederic Lalou: ”Fremtidens organisation”
Don Beck “At Mestre forandring”

Forslag til supperende litteratur:
Patrick Lensioyni “De 5 dysfunktioner i teams”
Gro Johnsrud Langslet “LØFT i organisationer”

Modul 9
Certificering

COACHUDDANNELSEN: (9 BØGER)

Følgende bøger er inkluderet i kursusprisen. Bøgerne vil af praktiske grunde først blive udleveret på modul 1. Vi håber på jeres forståelse herfor.

FREMTIDENS ORGANISATION

DE 7 VOKSENSYNDER

AT MESTRE FORANDRING

BULLITFPROOFKUREN

BLIV VEN MED DINE VÆRSTE SIDER

GØR DET UMULIGE MULIGT

VEJEN TIL DIN INDRE KILDE

SPØRGSMÅL SOM FORLØSER

MEDITATION FRA HJERTET

Det får du ud af uddannelsen


ID Academy’s coach uddannelse består af 9 moduler af hver 4 dage. Gennemgående for alle moduler er nedenstående elementer. Elementer som sikrer dig flow og progression i din færdighedstræning, i dit klient- og coachingarbejde og ikke mindst i din personlige udvikling.

Certificering

Uddannelsen er struktureret omkring ICF´s kernekompetencer og etiske retningslinjer (International Coach Federation). Du vil efterfølgende kunne udarbejde en portfolioansøgning via ICF.
MERE INFO: Det siger tidligere kursister om uddannelsen.

Teori og metoder

For at du bedst muligt kan møde din klients behov og læringsstil får du en mangfoldig værktøjskasse. Uddannelsen integrerer den nyeste forskning inden for vestlig naturvidenskab, psykologi og andre humanistiske videnskaber. Du lærer de væsentligste teorier inden for personlig udvikling og omsætte din viden til praksis.

Kommunikation

Du lærer en række forskellige kommunikationsredskaber og dialogværktøjer. Du modtager løbende feedback på din evne til at skabe tryghed og tillid som coach samt blive opmærksom på, hvordan kropssprog kan tolkes og bruges aktivt i coaching. Ved at lytte empatisk og fordomsfrit – samt efter klientens uindfriede potentiale – bliver du i stand til at stille de spørgsmål, som udvikler din klient mest.

Træning

Undervisningsformen er både varieret og oplevelsesorienteret og indbefatter meditation, dans og mindfulness. Opmærksomheds-meditationer og nærværstræning indgår som en integreret del af undervisningen.

Da coaching læres via erfaring vil der være en masse træning i løbet af modulerne. Ligeledes vil du få feedback på din udvikling som coach og dine personlige udviklingsmål.

Personlig udvikling

I denne fase afprøver du alle værktøjer i praksis og kommer tættere på dig selv. Du afdækker din motivation og dine værdier. Du lærer at tænke konstruktivt, bl.a. ved at bryde uhensigtsmæssige tankemønstre. Samtidig tester vi dig i rollen som coach og lærer dig at opbygge tillid hos din klient.

Mindfulness

Gennem mindfulness træner du din grundlæggende evne til empatisk nærvær, så du bliver bedre til at lytte og stille spørgsmål. Du reducerer stress og øger din indlæring, kreativitet og evne til at løse problemer. Din opmærksomhed vokser, og du bliver bedre til at finde ro og balance.

Klienter

Du får en stor værktøjskasse med redskaber og virkemidler til at mobilisere potentiale både hos enkeltpersoner og i grupper. Du får ligeledes redskaber til at forandre og udvikle dig selv. Du lærer at opdage projektioner af eget psykologisk materiale og undgå, at de ikke står i vejen for en velfungerende coachrelation. Du lærer også måder at håndtere udfordrende relationer i dit eget liv.

Stærkt netværk

Vores kursister står med et meget stærkt fagligt og personligt netværk efter afsluttet uddannelse. I dette fællesskab kan du dele alt af relevans. Dette er selvsagt en enorm ressource, som du kan have glæde af i din fortsatte faglige og personlige udvikling. Ligeledes får du mulighed for at profilere dig som coach på vores annonceplatform – ID Guiden.

ID Integral Coaching


ID Integral Coaching forholder sig til, at vi som mennesker er komplekse, og at vores liv og arbejdsliv består af mange aspekter og dimensioner. Det er vigtigt for vores livskvalitet, at vi får brugt så mange sider af os selv som muligt. Det giver os mulighed for et livfyldigt og tilfredsstillende liv.

Vores coach uddannelse er funderet på integral perspektivisme. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i en helhedsorienteret og sammenhængende model over menneskets vækst og potentiale. Vi inddrager de fysiske, emotionelle, mentale og spirituelle dimensioner såvel teoretisk som praktisk i vores coaching modeller og metoder. Denne overordnet tilgang gør det muligt for os at hjælpe os selv og mennesker omkring os til at være mere hele og mindre fragmenterede i vores arbejde og i vores liv.

Efterhånden som du kommer gennem uddannelsen og tager flere perspektiver til dig og skaber balance og harmoni i alt, hvad du måtte indeholde, vil du blive i stand til at forholde dig til andre med stadig større integritet, medfølelse, kærlighed og forståelse.

Vi har mere end 18 års erfaring med coaching og udvikling. Vi tager den bedste viden og erfaring fra dette; kobler det med moderne videnskab og giver dig kraftfulde værktøjer, som vil gøre en forskel for dig, dit liv og dit virke. Vores coachuddannelse er et intenst kompetencegivende læringsforløb, hvor du ikke blot udvikler nye kompetencer, men også oplever en personlig transformation.

3 lag af identitet

4 kvadranter

7 forandringsprincipper

Om ID Academy

 

 

ID Academy er grundlagt i 1998 af Ole Vadum Dahl. Igennem de seneste 20 år har vi arbejdet med personlig udvikling og coaching.
På ID Coach Uddannelsen kobler vi vores viden og erfaring sammen med moderne videnskab og giver dig kraftfulde værktøjer, som vil gøre en forskel for dig og andre med det samme.
Vi har knækket koden til, hvad der får coaching til at virke, og hvordan man skaber positive forandringer, som holder mere end et par få uger efter et kursus eller coachforløb.

 

 

Mød os


Kom til et informationsmøde