Trivsel og Sundhedslinjen

9788799620975I dag er vores bevidsthed, følelser og relationer ofte ude af balance. Vi ved det godt, men vi er tilbøjelig til at ignorere det til noget går virkelig galt – en skræmmende diagnose, et parforhold der går i stykker, en nærtståendes død eller blot en manglende evne til at fungere harmonisk i hverdagen. Egentlig ønsker vi alle sammen ægte sundhed, lykke og helhed. Vi ønsker at leve med mening, lidenskab, nærhed og glæde. Men er vi villige til at ønske det med alt, hvad vi har i os? Vi skal nemlig ønske det højere end den tryghed, der findes i det velkendte.

Trivsel og transformation linjen er en linje, der sætter fokus på at hjælpe vores klienter med at få og leve det liv, de virkelig ønsker sig på alle planer. Det er vores fysiske, mentale og åndelige fitness linje, hvor vi arbejder med sind, bevidsthed og sundhed. Linjen vil give dig værktøjer og metoder til at forstå og hjælpe klienter med at transformere blokeringer og ubalancer i deres liv samt udvikle deres kreative fantasi, selvrefleksion, dømmekraft, mod, venlighed og visdom.

Temaet og målet for modulerne er overordnet at fremme menneskelig udfoldelse, trivsel og sundhed. Vi tager udgangspunkt i menneskets holistiske natur og er opmærksomme på at tilgodese vores følelsesmæssige, intellektuelle og spirituelle behov for at kunne opretholde en sundhed og velafbalanceret helbredstilstand. Med dette skifte i bevidsthed og forståelse definerer vi sundhed og trivsel ud fra det, der muligt snarere end det, der er sædvanligt.

På alle tre moduler er krop-sind-sjæl medicin et centralt tema. Medicin forstået i et generelt og omfattende perspektiv. Vi ved at måden, vi opfatter den ydre verden på, er en projektion af en række indre landkort, der former vores forestillinger og styrer, hvordan vi tænker, føler og handler. Landkortene er lagret i hjernens neurale netværk som ubevidste programmer, der bestemmer vores oplevelse af livet og vores helbredstilstand. Nøglen til optimalt helbred er at opgradere de ubevidste kort og fjerne de begrænsende overbevisninger, forestillinger og nedbrydende historier, der ofte har drevet os ud i en giftig måde at leve på og ind i usunde forhold.

Vi vil gennem moduler arbejde med nye modeller for velvære på alle planer, som skaber bæredygtige og ofte ekstraordinære løsninger for vores klienter. Du vil også personligt få lejlighed til at arbejde med nogle vinkler og fordybelsesprocesser, som vil bringe dig endnu videre i din egen vækst og udvikling. Du vil opleve at blive klædt på til at kunne coache mennesker inden for alle deres livsområder.

 

Modul 1: Kom i form

På dette første modul sætter vi i første omgang fokus på kroppen – herunder traditionel anatomi og fysiologi, kost, motion, søvn, hjernen, livsformer, energi og den subtile krop, yoga og mindfulness. Vi lærer at udforske og forstå kroppen ved at bruge chakraerne, som en forklaringsmodel på kroppens energetiske anatomi. De syv hovedchakraer er metafysisk forbundet med en lang række forskellige systemer i den fysiske krop. Du lærer, hvordan chakraerne danner bro mellem det fysiske – i form af rygmarven, det autonome nervesystem og det endokrine system og vores ydre krop.

I et perspektiv kan sygdomme betragtes som fremmedgørelse for følelserne, kroppen og sjælen. Det gør at mange ender op med løsrevne løsninger baseret på en fragmenteret tilgang til sundhed og trivsel, der kun skaber midlertidige løsninger. Vi arbejder med en holistisk forståelse af såvel sygdom som sundhed, og det afstedkommer en lang række muligheder for en ny form for helbredelse og livspraksis.

Vi ved gennem erfaring i vores dagligdag, så vel som gennem den nyeste forskning, at bevidsthed og sundhed er tæt forbundet. Vores indre udviklingsniveau kan ikke adskilles fra vores fysiologi. Det vi kan lære af det indre livs visdom er, at nøglen til det næste kvantespring i sundhed vil komme fra en udvikling i vores indre liv og bevidsthed. Dette er et væsentligt omdrejningspunkt for de praksisformer og metoder, vi træner på modulet.

Du vil få mulighed for at blive klædt på til at kunne arbejde som sundhedscoach i f.eks. rådgivning og konsulentbistand. Det kan både være i forhold til sundhed i organisationer og på et individuelt plan med dine klienter. Du vil lære, hvordan du som coach via forskellige indgange hjælper dine klienter med at skabe sunde livsvaner, som udmønter sig i en sund krop.

 

Modul 2: Kom ud af form

På ID Academy taler vi om at komme ud af form, åben hjertet og ind i essensen, som veje til et lykkeligere og sundere liv. Hvis vi forvandler vores sind i retning af sundhed, lykke og helhed, vil kroppen også smile. For at gøre dette må vi vende os mod udviklingen af et rigt, indre liv.

På det modul arbejder vi videre med kropsindet og at coache klienter til at blive integrerede mennesker på alle planer. Vi arbejder med, hvordan du som coach kan hjælpe dine klienter med at nære den livsforstærkende energi, som ligger til grund for alle handlinger, følelser og tanker. Vi har særligt fokus på følelser, skygge, sind og bevidsthed. Når vi ændrer bevidstheden om vores følelser, ændrer vi automatisk vores fysiske tilstand. Hvis vi helbreder følelserne, helbreder vi kroppen. Krop og sind er ét. Når vi arbejder med vores følelser vil det erfares at vores kontrollerende, logiske strukturer falder lidt bort, og en forunderlig spontanitet opstår indefra og bringer virkelig forvandling og forandring med sig. Hjertet åbnes og kontakt til vores essens åbenbares og kan mærkes som en frydefuld vibreren alle steder.

Når vi gør os fri af forældede og begrænsende historier om os selv og selvdestruktive overbevisninger, kan energien flyde i os som et intravenøst drop fuld af sunde næringsstoffer. Når vi befries fra rollers og forventningers snarer, opstår kontakten til det ægte selv inderst inde. Kun derfra er det reelt muligt at træffe beslutninger, som er hele og integrerede med vores sande natur.

Udover at vi på modulet arbejder med følelser, sind og bevidsthed vil vi også arbejde med skyggen. Skygge henviser til de aspekter hos os selv, som vi har sorteret fra, forkastet, benægtet, skjult for os, projiceret over på andre eller på anden måde ikke vil kendes ved.  Skygge kommer ofte til udtryk på forvrængede og usunde måder. Formålet med i coaching at arbejde med skyggen er at hente skygge tilbage for at styrke vores psykologiske sundhed og klarsyn.

Personligt vil du på dette modul få muligheden for nye indsigter og erkendelser, og du vil måske kunne se tidligere fordømte og forsømte sider af dig selv med en ny og positiv interesse.

 

Modul 3: Kom hjem

Det kræver både fysisk, mental og spirituel handling at lægge grunden til en forvandling. Det sidste modul på denne linje konsolideres med et fokus på at hjælpe vores klienter med at opnå en erkendelse af hver eneste farve i værens regnbuen. Det lyder måske lidt abstrakt, men det er faktisk en meget konkret praksisform. Det kræver selvfølgelig en indsats, men vil oplevelse som et stort spring i forståelse, evner og bevidsthed. Det er et afgørende modul og vil sætte tydelige spor i dig og dit virke som coach.

Vi har gennem modulerne erfaret gennem træning af forskellige metoder og værktøjer, at vi ikke kun er vores krop, følelser, tanker, former eller personlighedssider. Vi har erfaret, at når vi coacher vores klienter til at udvikle et sundt indre liv, øges deres emotionelle og fysiske velvære og deres evne til at holde sig raske. Vi ved, at det mentale og fysiske liv ikke er forudbestemt og fastlagt, at evnen til sundhed på alle planer er fleksibel, dynamisk og mulig for udvidelse. Jeres klienter vil opleve mere nuanceret forståelse af sig selv, og jeg-følelsen flytter mere ind i hjertet. Det er et stort skifte. De begynder at tage autoriteten over deres eget liv. De tackler livets evige udfordringer fra et voksent og modent identitetsniveau. De er selvreflekterende personer som oven i købet har en fri vilje. De er kommet hjem.

Vi vil på dette afsluttende modul arbejde med en lang række kontemplative praksisser, som træner sind, hjerte og bevidsthed og rækkevidden af den mentale styrke. Jeres klienter vil opleve at kunne hvile ind i en tillid fra øjeblik til øjeblik og møde verden med åbenhed og en strøm af pulserende liv. Du vil opleve, som ID sundhedscoach at kunne møde og coache dine klienter til ekstraordinære resultater i deres liv og sundhed.
Tilmeld dig linjerne: Klik her