Kompetencer

Fordele

 • Adgang til nogle af de dygtigste undervisere i branchen
 • Den nyeste viden og mest relevante litteratur inden for coaching formidlet på en levende måde
 • En kompetencegivende coachinguddannelse med en høj faglighed
 • Mulighed for at blive certificeret coach så du kan coache andre
 • Adgang til et fagligt inspirerende netværk af coaches inden for personlig udvikling
 • Mulighed for at skabe positiv forandring for dig selv og andre
 • Mere kontrol over dit eget liv
 • Forøget livsglæde og autenticitet i dit eget liv
 • Mere gennemslagskraft i din kommunikation med andre
 • Større nærvær og engagement i dine relationer
 • Styrket faglighed gennem bedre kontakt og kommunikation med andre
 • Udvidede kompetencer inde for motivation og hjælp til selvhjælp af andre

 

Teori og metoder

coaching

coaching

For at du bedst muligt kan møde din klients behov og læringsstil får du en mangfoldig værktøjskasse. Uddannelsen integrerer den nyeste forskning inden for vestlig naturvidenskab, psykologi og andre humanistiske videnskaber. Du lærer de væsentligste teorier inden for personlig udvikling og omsætte din viden til praksis.

Du finder ID coaching litteraturen her.

 

Kommunikation

Du lærer en række forskellige kommunikationsredskaber og dialogværktøjer. Du modtager løbende feedback på din evne til at skabe tryghed og tillid som coach samt blive opmærksom på, hvordan kropssprog kan tolkes og bruges aktivt i coaching. Ved at lytte empatisk og fordomsfrit – samt efter klientens uindfriede potentiale – bliver du i stand til at stille de spørgsmål, som udvikler din klient mest.

 

Træning

Undervisningsformen er både varieret og oplevelsesorienteret og indbefatter meditation, dans og mindfulness. Opmærksomheds-meditationer og nærværstræning indgår som en integreret del af undervisningen.
Da coaching læres via erfaring vil der være en masse træning i løbet af modulerne. Ligeledes vil du få feedback på din udvikling som coach og dine personlige udviklingsmål.

 

Personlig udvikling

I denne fase afprøver du alle værktøjer i praksis og kommer tættere på dig selv. Du afdækker din motivation og dine værdier. Du lærer at tænke konstruktivt, bl.a. ved at bryde uhensigtsmæssige tankemønstre. Samtidig tester vi dig i rollen som coach og lærer dig at opbygge tillid hos din klient.

 

Mindfulness

Gennem mindfulness træner du din grundlæggende evne til empatisk nærvær, så du bliver bedre til at lytte og stille spørgsmål. Du reducerer stress og øger din indlæring, kreativitet og evne til at løse problemer. Din opmærksomhed vokser, og du bliver bedre til at finde ro og balance.

 

Klienter

Du får en stor værktøjskasse med redskaber og virkemidler til at mobilisere potentiale både hos enkeltpersoner og i grupper. Du får ligeledes redskaber til at forandre og udvikle dig selv. Du lærer at opdage projektioner af eget psykologisk materiale og undgå, at de ikke står i vejen for en velfungerende coachrelation. Du lærer også måder at håndtere udfordrende relationer i dit eget liv.

 

Stærkt netværk

Vores kursister står med et meget stærkt fagligt og personligt netværk efter afsluttet uddannelse. I dette fællesskab kan du dele alt af relevans. Dette er selvsagt en enorm ressource, som du kan have glæde af i din fortsatte faglige og personlige udvikling. Ligeledes får du mulighed for at profilere dig som coach på vores annonceplatform – ID Guiden.