#2: Jeg tænker, derfor er jeg

I’et i ID står for identitet og identifikation. Som nævnt arbejder vi med tre lag af identitet i ID coaching processen – det reaktive selv, det kreative selv og det essentielle selv. Læs eventuelt mere om de tre lag her: De tre lag af identitet.

En af de større barrierer og samtidig den største mulighed for at genfinde og udfolde vores dybeste, essentielle kilde til livskvalitet ligger gemt i begrebet identifikation. I ID coaching arbejder vi med syv lag af identifikation. Den første er ADFÆRD, den anden er SINDSPROCESSER herunder tanker, tro og overbevisninger.

Det reaktive selv identificerer sig med sine tanker, sin tro og sine overbevisninger

Som sagt er det ikke kun vores adfærd, vi identificerer os med og tager form af. Det gør vi også med det, vi tænker tror og mener. Fra det reaktive bevidsthedsniveau gør vi vores tro, tanker og overbevisninger til vores identitet.

Vi er alle i et eller andet omfang identificeret med det, vi tror på. De færreste af os nøjes for eksempel med at tilslutte os socialdemokratiets, venstres eller de konservatives partiprogram. I stedet beskriver vi os selv som socialdemokrater, venstrefolk eller konservative. Vi gør med andre ord det, vi tror på rent politisk til en del af, hvem vi er.

Konsekvensen kan i mange tilfælde blive, at vi får trang til at have ret, og vi bliver mindre tolerante overfor andre menneskers anderledes holdninger og meninger. Og vi kommer til at tage det meget personligt, når andre er uenige med os. Vi bliver mere sårbare overfor uenighed, latterliggørelse eller andre former for angreb fra anderledes tænkende. I sin yderste konsekvens bliver vi fanatiske, hvis vi har lagt hele vores selvfølelse over i vores religion eller politiske tilhørsforhold. Et angreb på det vi tænker og tror, bliver her til et direkte angreb på vores personlige integritet og eksistens.

Det kreative selv tager beslutninger og lever ud fra sine livsværdier og er interesseret i at opleve verden fra nye vinkler og perspektiver

Fra den kreative bevidsthedstilstand vil åndelige værdier og etik også være væsentlige aspekter af vores liv. Her tager vi i høj grad stilling til livets store og små spørgsmål ud fra livsværdier og en naturlig sans for etik. Det kreative selv lever og tager beslutninger ud fra dybere værdier og står ved sine synspunkter og overbevisninger. Fra det kreative bevidsthedsniveau har vi tilstrækkelig med god selvfølelse til, at vi også har råd til at undersøge nye og alternative vinkler på tilværelsen uden at opleve det som en trussel. Det kreative selv er med andre ord hverken påståeligt, rethaverisk eller fanatisk.

Når vi oplever uenighed, modstridende politiske eller religiøse opfattelser eller måske endda bedrevidenhed eller latterliggørelse fra andre, responderer vi fra det kreative selv med undren eller en vis nysgerrighed overfor, hvordan den anden kan opleve tingene så anderledes. Vi er med andre ord villige til at undersøge andre menneskers opfattelse af tilværelsen og til at se bag andres til tider negative måde at være uenige på. Det kreative bevidsthedsniveau er det sted i psyken, hvorfra vi ikke føler, at vi har patent på sandheden og derfor godt kan rumme uenighed og forskellige virkelighedsopfattelser og livsanskuelser.

Her er nogle spørgsmål du kan reflektere over:

  • Er du identificeret med det, du tror og mener?
  • Er du tilbøjelig til at være påståelig eller til at skulle have ret?
  • Bliver du sommetider oprørt, såret eller vred, hvis andre mennesker er uenige med dig om politik, religion eller om synet på livet?
  • Fastholder du sommetider en påstand eller en holdning, også selv om du har opdaget, at du muligvis ikke har ret?

Hvis du kan svare bekræftende på et eller flere af spørgsmålene, kan det muligvis indikere, at du identificerer dig med det, du tænker og tror.

Færdigheder

Indsendt den

1. maj 2017