#1: Du er, hvad du gør, eller er du?

Det er vores erfaring, at når vi begynder bevidst at skabe vores fremtid, at gøre os fri af fortiden, at arbejde på at udvikle vores relationer og bryde identifikationen med selvbegrænsende selvbilleder, så begynder bevidstheden at udvikle sig til at blive langt mere kreativ.

I’et i ID står for identitet og identifikation. Vi arbejder med tre lag af identitet i ID coaching processen – det reaktive selv, det kreative selv og det essentielle selv. Læs eventuelt mere om de tre lag her: De tre lag af identitet.

Den største barriere og samtidig den største mulighed for at genfinde og udfolde vores dybeste, essentielle kilde til livskvalitet ligger gemt i begrebet identifikation.

I ID coaching arbejder vi med syv lag af identifikation. Den første er ADFÆRD.

Det reaktive selv identificerer sig med sin adfærd
Når vi fungerer fra det reaktive selv, vil vi i et eller andet omfang identificere os med det, vi foretager os. Vi gør med andre ord vores adfærd til det, vi er. Her er det vigtigt, at jeg præsterer noget særligt, for at jeg kan føle mig tilstrækkelig. Og fra det reaktive bevidsthedsniveau vil jeg ikke føle mig god nok eller føle, at jeg slår til, hvis jeg ikke kan præstere det, som forventes af mig.

Det kreativ selv skelner mellem identitet og intentioner på den ene side og adfærd og følelsesmæssige reaktioner på den anden side
Fra det kreative bevidsthedsniveau begynder jeg at opdage, at jeg ikke er min adfærd. Jeg ved, at alt, hvad jeg gør, udspringer af en bestemt virkelighedsopfattelse og af nogle bestemte følelser og behov. Jeg skelner mellem identitet og adfærd. Jeg begynder at blive nysgerrig på og forholde mig til, hvad mon intentionen kan være bag en negativ eller destruktiv adfærd.

Her er et par spørgsmål, du kan reflektere over:

  • Er du selvkritisk eller kritisk over for andre?
  • Er du tilbøjelig til at være lidt af en perfektionist i forhold til din egen eller andres adfærd?
  • Kan du blive flov og pinlig til mode, hvis du kvajer dig eller laver noget på en klodset måde?
  • Føler du, at du er mindre værd end andre, fordi du ikke kan gøre noget, som andre kan, eller fordi du ikke længere kan gøre noget, som du tidligere kunne?

Hvis du kan svare ja på et eller flere af spørgsmålene, er der en vis sandsynlighed for, at du på nogle punkter blander din adfærd og din identitet sammen. Heldigvis kan vi gøre noget for at skille tingene ad, og det vil vi komme ind på i en senere IDé. Først skal vi lige gennem alle syv lag af identifikation.

Færdigheder

Indsendt den

3. maj 2017