De 7 nøgler

ID coach uddannelse

Dynamisk coaching ud fra 7 principper

Vi mener, at det er helt afgørende for dybden og effektiviteten af coaching, at en coach forstår, hvad det er som virker bag coaching metoderne. En coach skal efter vores mening vide, hvad han eller hun foretager sig.

Vi bør som coaches vide, hvad forandring og personlig udvikling er, og hvad der fremmer den.

Det er indlysende, at det giver en langt bedre kontakt med klienten end når en coach stiller coaching-spørgsmål efter et forud fastlagt skema eller laver diverse trinvise teknikker som klienten så at sige bliver kørt igennem.

Trinvise coaching-teknikker er gode til at øve sig med, men på ID Coach Uddannelsen går vi bag om teknikkerne og metoderne.

Det er vigtigt, at give de de kommende coaches en dyb indsigt i, hvad det er, som virker ved en teknik.

På den måde kan coachen også selv konstruere sine teknikker på stedet.

Det har den indlysende fordel, at vi kan praktisere coaching på en måde som passer til klienten, i stedet for at få klienten til at passe til vores coaching-teknikker.

Lige så lidt som vi bliver gode kokke af at kunne diverse kogebøger udenad, bliver vi gode coaches af at kunne lave et vist antal færdige teknikker.

En god kok ved noget om næring, kombinationen af forskellige madvarer, om sammensætningen af smag og konsistens og om det visuelle aspekt af anretningen. Derfor kan en kok komponere sine egne retter, der sikrer hans gæster såvel den rigtige næring som en gastronomisk og æstetisk oplevelse.

På samme måde kan en coach, som virkelig forstår, hvad det er for processer der foregår, når vi udvikler os og udfolder vores potentiale, coache på en måde, som tilgodeser klienternes behov og temperament.

Det er, hvad vi kalder for dynamisk coaching.

ID coaching arbejder med en række forandringsprincipper, som vi her kort vil gennemgå. Principperne er:

 

ID Coaching og de 7 forandringsprincipper

 

1. Coaching og Bevidstgørelse

Det er svært at ændre noget, vi ikke er bevidste om.Derfor handler alle former for selvudvikling – og dermed også coaching – i et eller andet omfang om at forøge opmærksomheden på det, der foregår inde i os og omkring os.

Vi tilstræber at få større indsigt i vores tanker, følelser, behov og endnu ikke udfoldede ressourcer og potentialer. Eller vi forsøger at finde ud af, hvorfor vi slås med bestemte udfordringer i vores liv.

Som ID coach vil du være uddannet til at bruge en række fascinerende metoder til at bevidstgøre dine klienter både om aktuelle muligheder og barrierer.

 

2. Coaching og Mønsterafbrydelse

Som du sikkert har bemærket, er det dog sjældent tilstrækkeligt at blive bevidst om årsagen til et problem, eller at få øje på nogle hidtil uudnyttede ressourcer.

Vi er nødt til at gøre noget konkret ved situationen.

Og ofte skal vi først stoppe en gammel vane, afbryde vores hidtidige tankebaner, bryde ud af en selvbegrænsende rolle eller på anden måde droppe et mønster, som ikke længere fungerer for os, før vi kan gøre noget nyt.

Som ID coach vil du altså også blive uddannet til at kunne hjælpe dine klienter med at bryde negative mønstre.

 

3. Coaching og Re-orientering

Men hvis vi bryder et mønster, må vi finde ud af, hvad vi så gør i stedet.

Hvis vi eksempelvis stopper en gammel vane, skal vi have fundet ud af nye måder at gøre tingene på.

Og når vi ikke længere tror på det, vi plejede at tro på, skal vi finde ud af, hvad der så er sandt for os.

Bryder vi identifikationen med bestemte selvbilleder og lægger gamle roller og relationsmønstre fra os, skal vi til at finde ud af hvem vi så er og hvordan vi nu skal relatere til andre osv.

Vi skal med andre ord “re-orientere os” og forholde os til en ny virkelighed.

Så som ID coach vil du, hvordan du effektivt hjælper dine klienter med at finde en ny kurs i livet, med at udforske nye muligheder for at relatere på mere konstruktive måder, og med at opdage andre og mere livsbekræftende måder at anskue livet på, og finde ind til en ny og mere positiv selvfølelse osv.

 

4. Coaching og Motivation

Hvis vi skal lave andet og mere end overfladiske forandringer, vil det nu og da være en udfordring at udvikle og forandre os.

Især når det drejer sig om at bryde ud af gamle vaner og roller, kan det kræve mod og vilje at få vendt skuden og få lagt en mere livsfremmende kurs.

Når vi bryder med vores hidtidige måde at gøre tingene på, vil vi ofte føle os kejtede og hjælpeløse. Det kan være ret så ubekvemt.

Opdager vi, at virkeligheden ikke er som vi troede den var, havner vi nemt i forvirring og rådvildhed. Og bryder vi med et hidtidigt selvbillede, står vi måske pludselig i en total identitetsforvirring.

Jo større forandringer vi laver jo større er risikoen for, at vi pludselig befinder os i et mentalt og følelsesmæssigt kaos. Og det kan være sårbart og i nogle situationer endda angstprovokerende, også selv om det er positive forandringer vi laver.

Sommetider kræver det mod at komme tæt på indfrielsen af vores inderligste drømme.

Derfor vil du som ID coach være uddannet til at motivere klienten til at turde bryde gamle mønstre og tage nye skridt i sit liv.

Som coach må du kunne motivere dine klienter til at tage de skridt, som er nødvendige for, at de kan udfolde sig selv og deres drømme.

 

5. Coaching og Kompetenceudvikling

Det er svært at motivere os til at være eller gøre noget, vi ikke føler, vi har kompetencerne til.

Afhængigt af om det er fremtids- eller fortidsaksen, om det er forholdet til andre eller til os selv, eller om det er evnen til at leve i nuet, vi arbejder på, vil vi have brug for bestemte kompetencer.

At være coach, er f.eks. netop at træne mennesker i at udvikle kompetencer i forhold til at leve livet så fuldt og med så god brug af sit potentiale som muligt.

Og det fordrer, at vi kan hjælpe dem med:

 • at udvikle kompetencer både i forhold til at skabe deres egen fremtid
 • at gøre sig fri af fortiden
 • at forbedre deres relationer
 • at bryde identifikationen med begrænsende selvbilleder og finde ind til en dybere oplevelse af væren eller identitet i nuet

Som ID coach vil du være dygtig til at hjælpe andre med at udvikle de nødvendige kompetencer, til at kunne leve livet fuldt ud.

 

6. Coaching og Energibalancering

Når vi gør modstand imod bestemte sider af os selv eller imod at mærke bestemte følelser, skaber vi i et eller andet omfang indre konflikt og anspændthed.

Psykisk og fysisk trækker vi os så at sige sammen. Og det har konsekvenser for vores evne til at være nærværende og opmærksomme.
Det er noget, vi alle kender.

Jo mere anspændte vi er, jo mindre klart tænker vi, og jo mindre ænser vi, hvad der foregår omkring os.

I takt med at vi bliver mere og mere afslappede, stiger graden af nærvær.

Når vi er udhvilede og afslappede er vores sanser meget mere åbne, vi tænker mere klart, og vi er i stand til at være opmærksomme og nærværende på en helt anden måde, end når vi er forkrampede og anspændte.

Som ID coach vil du også have lært en lang række metoder til at hjælpe dine klienter med at spænde af og lade batterierne op igen

Mange af dine klienter vil have brug for at kunne slappe mere af og få frigjort tilstrækkeligt med energi til, at de kan blive mere nærværende og finde det personlige overskud.

 

7. Coaching og Integration

Når der er bestemte sider af os, som vi ikke kan lide eller ikke tør mærke, fragmenterer vi os selv.

Vi deler os op i det vi gerne vil være, og det vi ikke vil være. Vi danner et selvbillede af det vi gerne vil identificere os med og projicerer, dvs. overfører de uønskede sider, som vi helst ikke vil identificere os med, på andre mennesker.

Så jo flere negative sider af os selv vi fortrænger, jo flere idioter er der så at sige i verden.

Og jo flere af vores potentialer og positive sider vi fortrænger eller fornægter, jo mere tilbøjelige er vi til at idealisere andre og sætte dem op på en piedestal. Og det uanset, at vi så i frustration og misundelse har lyst til at pille dem ned igen.

At integrere betyder at samle. Og det er netop, hvad vi også må være gode til som coaches.

Hvis du som coach vil hjælpe dine klienter med at føle sig mere hele og genfinde det overskud som skal til, for at de kan leve et mere helt og kreativt liv, må du vide noget om, hvordan de integrerer de “glemte” sider.

 

På en ID Coachuddannelse lærer du derfor:

 • Hvordan du hjælper dine coaching klienter med at blive mere bevidste,
 • Hvordan du coacher dine klienter til at bryde med uhensigtsmæssige mønstre,
 • Hvordan du gennem coaching kan hjælpe et menneske med at re-orientere sig,
 • Hvordan du motiverer en coaching klient til at lave positive forandringer,
 • Hvordan du coacher et andet menneske frem til at udvikle de nødvendige kompetencer,
 • Hvordan du hjælper dine coaching klienter med at spænde af og genfinde det psykiske overskud, samt
 • Hvordan du kan bruge ID Coaching metoder til at hjælpe en klient med at integrere de sider af sig selv, som er nødvendige for at blive et helt og kreativt menneske.

På ID Coach Uddannelse vil du fortløbende blive trænet i at arbejde kreativt med alle 7 principper for succesfuld forandring.

Som ID Coach er du uddannet til bl.a. at kunne vurdere, hvilket af de 7 forandringsprincipper, som klienten har mest glæde af at blive coachet på fra situation til situation.

Sommetider ved klienten så at sige det hele men mangler motivationen til at gøre noget ved det. Andre gange mangler klienten måske bare at udvikle nogle nye kompetencer osv. Og i andre tilfælde skal klienten have brudt med en rolle eller med en bestemt tankebane, og finde positive alternativer, før coachingen rigtig fører til noget.

Der findes utallige måder, vi kan bevidstgøre, afbryde mønstre, re-orientere, motivere, udvikle kompetencer, energibalancere og integrere på.

Hvis du forstår ID’s forandringsprincipper, har du taget et kæmpe skridt i forhold til at blive en coach ud over det sædvanlige.

Færdigheder

Indsendt den

14. marts 2016