De 7 niveauer

Den første betydning af navnet ID coaching er som tidligere nævnt Identitets-orienteret coaching.

Den anden betydning er “Integrativ og Integral Dynamisk coaching”.

Når vi taler om Integrativ og Integral Dynamisk coaching, refererer jeg til, at vi arbejder dynamisk med en syntese af forskellige indfaldsvinkler og metoder indenfor coaching og personlig udvikling

Der findes i dag en række forskellige retninger indenfor coaching. – Og de er naturligvis baseret på hver deres psykologiske tankegang.

Det er måske ikke noget, vi normalt går rundt og tænker på. Men uanset hvor meget svarene og løsningerne i coaching skal komme fra klienten selv, kan en coach ikke undgå at påvirke coaching-forløbet med sin personlighed, sit livssyn og med den psykologiske tankegang, som ligger bag hans eller hendes coachingmetode.

Og der findes rigtig mange forskellige teorier og forklaringsmodeller indenfor det psykologiske område generelt og indenfor coaching og personlig udvikling i særdeleshed.

Ikke alene er der mange forskellige teorier om årsagerne til menneskelige problemer, og hvordan vi løser dem.
Der har igennem mere end 100 år været en endeløs diskussion mellem psykologiens pionerer og deres respektive tilhængere om, hvis teorier der var de rigtige.

I virkeligheden er der ikke nogen enkelt psykologisk retning, som sidder inde med det endegyldige svar eller den ultimative metode.

Vi betragter tværtimod hver af de psykologiske teorier som spændende vinkler på den menneskelige psyke, og de kan på hver deres måde hjælpe os med at forstå os selv og udvikle os som mennesker.
De forskellige psykologiske retninger bidrager hver især med nogle vigtige brikker til forståelsen af det menneskelige sind.

Indenfor ID Coaching kombinerer vi de forskellige psykologiske tankegange og laver en syntese af de bedste og mest virkningsfulde teorier og metoder.

På ID Academy integrerer og inkluderer vi de forskellige vinkler på coaching og personlig udvikling i stedet for at betragte dem som modstridende. Det er derfor, vi bl.a. kalder det for integrativ og integral coaching, og alle kurser og uddannelser på ID Academy er baseret på denne tankegang.

Jo flere psykologiske vinkler vi har på vores coaching, jo mere fleksibelt, dynamisk og nuanceret kan vi arbejde med personlig udvikling og med at udfolde vores menneskelige potentialer.

Man kan beskrive de forskellige psykologiske hovedstrømninger på mange måder. Vi har valgt at forholde mig til 7 af dem, som vi ser som de mest fremherskende i dag.

 

Første tankegang – (adfærdspsykologisk)

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi er blevet fejlprogrammerede.

Så hvis vi praktiserer behavioristisk coaching ud fra denne psykologiske tankegang, er løsningen, at vi får “afkodet” vores uhensigtsmæssige vaner og betingede reflekser og bliver “omprogrammerede” til at handle på nogle måder, som giver os mere det, vi ønsker os.

 

Anden tankegang – (kognitiv psykologi)

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi oplever verden gennem et filter af begrænsende overbevisninger og tolkninger af virkeligheden.

Så når vi praktiserer kognitiv coaching, er det en væsentlig del af løsningen, at vi får opløst nogle af vores selvbegrænsende holdninger og overbevisninger, og lærer at tolke virkeligheden på en ny måde, der fremmer vores kompetencer i forhold til at leve livet fuldt ud.

 

Tredje tankegang – (systemisk psykologi)

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi tildeler os selv og andre nogle uhensigtsmæssige roller og indgår i dysfunktionelle relationsmønstre.

Så hvis vi praktiserer systemisk coaching, vil det typisk være en del af løsningen, at vi bryder med vores uhensigtsmæssige roller, og lærer at relatere på en måde, som får os til at føle, at vi er en værdifuld del af helheden, og at vi hører til.

 

Fjerde tankegang (psykodynamisk psykologi)

Vores problemer og udfordringer skyldes vores barndom og opvækst.

Så løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi får ryddet op i fortiden og får stoppet genudspilningen af fortiden i nuet.

Denne indfaldsvinkel ligger udenfor det, vi beskæftiger os med i coaching. Det psykologiske arbejde med barndom og opvækst hører til indenfor psykoterapi.

 

Femte tankegang (eksistentialistisk psykologi)

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi ikke vil se vores eksistentielle grundvilkår i øjnene.

Så når vi praktiserer eksistentiel coaching ud fra denne psykologiske vinkel, har løsningen fokus på, at vi ser ensomheden, meningsløsheden og døden i øjnene og tager ansvaret for os selv og vores personlige frihed.

 

Sjette tankegang (humanistisk psykologi)

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi er i livet for at lære og for at udfolde vores dybeste potentiale.

Så når vi praktiserer coaching ud fra denne psykologiske tankegang, er løsningen, at vi lærer af alt, hvad vi oplever og får integreret de indre ressourcer, som vi skal bruge for at leve et godt liv og blive til endnu mere af det, vi allerede er.

Den humanistiske psykologi ligger oprindeligt til grund for selve coaching-tankegangen og for hele “human resource”-filosofien.

 

Syvende tankegang (transpersonel psykologi)

Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi har mistet kontakten med det, der er større end vores individualitet og har glemt, hvem vi i virkeligheden er.

Så hvis vi praktiserer transpersonel eller spirituel coaching, er den ultimative løsning, at vi i spirituel forstand vågner op og opdager, hvem og hvad vi i virkeligheden er.

Færdigheder

Indsendt den

15. marts 2016