De 3 lag af identitet

selvudvikling

Selvudvikling og coaching på tre niveauer

Indenfor ID selvudvikling og coaching arbejder vi med tre lag af identitet – det reaktive selv, det kreative selv og det essentielle selv.

Dybest set er der ikke tale om tre forskellige selver men om tre forskellige måder at leve og fungere på. Eller vi kunne sige, at det reaktive, det kreative og det essentielle selv er tre forskellige bevidsthedsniveauer.

Der er flere grunde til, at vi på vores ID Coaching uddannelser og kurser i selvudvikling bruger en del energi på at forklare de tre lag af identitet eller bevidsthedsniveauer, som vi også kalder dem.

For det første er der indenfor psykologi og selvudvikling så uendelig mange forskellige definitioner af begreberne ego, jeg, selv osv., at det vil være hensigtsmæssigt at forklare, hvad der mere konkret refereres til, når vi bruger ordene i forbindelse med ID Coaching.

For det andet har det en enorm betydning for både vores selvudvikling generelt og psykiske trivsel i særdeleshed, om vi fungerer ud fra hhv. det reaktive, det kreative eller det essentielle bevidsthedslag.

Og endelig er det et så væsentligt aspekt af både coaching og selvududvikling at arbejde med begreber som “selvtillid”, “selvværdsfølelse” osv., at det må være yderst relevant at præcisere, hvad vi egentlig arbejder på, når vi forsøger at hjælpe mennesker i retningen af at styrke “selvfølelsen”.

Resultatet af selvudvikling vil falde markant forskelligt ud, afhængigt af, om vi arbejder med mennesker på det reaktive, det kreative eller det essentielle niveau.

De færreste coaches og undervisere i selvudvikling skelner mellem de tre lag af identitet, af den simple grund at de ikke er opmærksomme på forskellen. Det er så indgroet en del af selvudviklingsmiljøerne og coaching-faget at tale om selvtillid, selvværd, selvaktualisering,selvudvikling etc., at stort set ingen stiller spørgsmålstegn ved, hvad der på et dybere plan menes med ordene.

Som coaches eller undervisere i selvudvikling vil vi jo så gerne hjælpe vores klienter og kursister med at udfolde sig “selv”, forbedre forholdet til sig “selv” osv..
Men de færreste er opmærksomme på, at dette “selv” i virkeligheden kan være noget ganske forskelligt, og at det kan have ganske forskellige konsekvenser for selvudvikling, for coaching og på vores livskvalitet, om vi forholder os til, og coacher på det ene eller andet niveau.

Hvis vi ikke skelner mellem de forskellige lag af identitet, kan vores coaching eller andre selvudviklingsmetoder i værste fald resultere i, at vores klienter og kursister endda bliver mindre velfungerende, end de var i forvejen.

Vi kan uforvarende komme til at styrke bestemte personlighedssider hos et menneske, som i forvejen er kilden til stress, frustrationer, dårlige relationer eller det der er værre.
Og da coaching jo går ud på at fremelske ressourcer og udvikle os i retningen af endnu mere livskvalitet, ville det selvsagt være en uheldig konsekvens.

Omvendt er det vores erfaring, at vi med identitetsorienteret coaching og selvudvikling kan sætte gang i en virkelig dyb og positiv udviklingsproces hos både os selv og andre mennesker. Men det forudsætter, at vi forstår de endog meget forskellige psykiske mekanismer, som kendetegner de tre lag af identitet.

 

Det reaktive, det kreative og det essentielle selv

Hvad er det reaktive selv?
Det reaktive selv er det bevidsthedsniveau, hvor vi er identificeret med bestemte selvbilleder.

Vi forstår os selv som tilstrækkelige, utilstrækkelige, kloge eller ikke så kloge, boglige eller praktiske, unge eller gamle, maskuline eller feminine, spændende eller kedelige, rigtige eller forkerte osv.

Fra det reaktive selv har vi med andre ord en mere eller mindre positiv selvforståelse.

Når vi kalder det for “det reaktive” selv eller bevidsthedsniveau, er det fordi, vi her identificerer os med bestemte forestillinger om os selv, som vi ubevidst reagerer både følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt ud fra. Fra dette lag af os selv vælger vi ikke bevidst vores respons på en situation, men reagerer mere eller mindre refleksmæssigt på vores livssituation generelt og andre mennesker i særdeleshed.

Når vi fungerer fra det reaktive selv, forskanser vi os, – ofte uden selv at vide det, – bag en bestemt selvopfattelse og et bestemt “image” ud ad til.

Selvbilledet fungerer på dette niveau som en ubevidst psykisk beskyttelses-mekanisme, uanset om selvforståelsen er positiv eller negativ. Vi præsenterer f.eks. et ansigt ud ad til som hjælpsomme og uselviske, for ikke at blive opfattet som egoister. Eller vi fastholder en opfattelse af os selv som betydningsfulde og noget særligt, for ikke at blive konfronteret med en underliggende oplevelse af at være betydningsløse.

Så det reaktive niveau af bevidstheden er derfor også det emotionelle niveau af os, hvor vi vil være tilbøjelige til at kontrollere, manipulere, beskytte os selv og være påpasselige med eller sårbare overfor, hvordan andre mennesker opfatter os.

Alle coaching kurser og uddannelser på ID Academy træner dig grundigt i, hvordan du kan genkende det reaktive lag af dig selv og andre, og hvordan det reaktive selv kan udvikles til at blive mere kreativt. Ved nærmere eftersyn viser det sig nemlig, at der hverken er meget frihed, kreativitet eller varig livskvalitet i at leve ud fra det reaktive selv.

 

Hvad er det kreative selv?
Det kreative selv er vores bevidste vilje. Det er det lag af bevidstheden, hvorfra vi holder hjertet varmt og hovedet koldt.

Når vi fungerer ud fra det kreative bevidsthedsniveau reagerer vi ikke automatisk og refleksmæssigt som fra det reaktive selv. Vi forsvarer ikke bestemte selvbilleder men har en langt mere nuanceret selvopfattelse og kan derfor kreativt bruge mange forskellige sider af vores psyke.

Det betyder også, at vi ikke har en masse investeret i, at andre skal opfatte os på en bestemt måde. Vi er fra det kreative bevidsthedsniveau villige til at “træde i karakter” og stå ved vores tanker, følelser og holdninger, også selv om det kan betyde, at andre mennesker måtte se skævt til os.

Hvor vores liv fra det reaktive bevidsthedsniveau som oftest er en reaktion på de ting, der sker omkring os, lever vi fra det kreative selv ud fra bevidste livsværdier og tager selv initiativ til at skabe det liv, som er værdigt, glædeligt og meningsfyldt for os. Det er derfor, vi kalder det for “det kreative selv”.

Når vi fungerer ud fra det kreative bevidsthedsniveau, er vi også opmærksomme på, at vores opfattelse af virkeligheden er subjektiv, og at det samme gælder andre menneskers virkelighedsopfattelse.

Fra det kreative selv erkender vi, at vi gennem vores måde at tænke, føle og handle på, i høj grad selv skaber det liv, vi lever. Vi ved eksempelvis, at vi selv er ansvarlige for hovedparten af de reaktioner, vi møder hos andre mennesker, eller de positive og negative resultater vi opnår både på det professionelle og det private plan. Derfor føler vi os fra det kreative bevidsthedsniveau ikke som ofre for omstændighederne, men tager aktivt del i at skabe det liv, som vi drømmer om.

I løbet af vores kursus og uddannelsesforløb i coaching får deltagerne utallige eksempler på, hvordan de markant kan forøge livskvaliteten generelt og livsglæden i særdeleshed både hos dem selv og andre, ved at bruge identitetsorienteret coaching til at styrke det kreative selv.

 

Hvad er det essentielle selv?
Når vi bruger udtrykket “det essentielle selv”, taler vi om vores dybeste identitet eller værenskerne, dvs. vores sjæl.

Vores forståelse af mennesket er, at vi har en bevidsthedskerne, som er vores egentlige natur eller identitet. Det essentielle Selv eller sjælen, som vi også kalder det, er den dybeste og oprindelige oplevelse af at “være”, af “jeg er”, som ikke er forbundet med nogen former for selvbilleder.

Når vi fungerer ud fra dette bevidsthedsniveau, erkender vi eksistentielt os selv som en intens, livfuld væren. Vi oplever vores sande væsen som ren bevidsthed, dvs. som åben, ubegrænset tilstedeværelse.

Snart opleves nærværet som kærlighed, snart som fred og indre harmoni, og andre gange som en enorm klarhed og positiv kraft. Og andre gange igen kommer vores essentielle kerne til udtryk som glæde, en uendelig oplevelse af frihed eller en ordløs meningsfylde.

At være sig selv i denne dybeste essentielle forstand er en overordentlig tilfredsstillende og harmonisk tilstand, som overgår vores normale forestillinger om glæde og lykke.

Når vi har kontakt med dette lag af os selv, er hverken oplevelsen af kærlighed, glæde, frihed eller mening afhængigt af noget som helst udenfor os selv. Oplevelsen af livskvalitet er her ikke afhængig af en kæreste, en bestemt materiel status, et bestemt karriereforløb eller noget andet ydre.
Fra det essentielle lag af psyken er det i sig selv ekstatisk at være til.

Når vores kurser og uddannelser i coaching også fokuserer på det essentielle selv, er det fordi, jeg oplever at kontakten til dette bevidsthedsniveau er helt afgørende for kunsten at leve. Vi betragter det også som en realistisk mulighed for de fleste af os at virkeliggøre vores essentielle selv, hvis vi vil gøre en indsats for det.

Færdigheder

Indsendt den

16. marts 2016