Selvfølelsen

Selvfølelsen

ID Coaching er en unik retning indenfor coaching, hvor vi har en speciel fokus på, hvilken betydning, menneskers selvfølelse og dybere oplevelse af identitet har for både deres livskvalitet generelt og for den personlige og spirituelle udvikling i særdeleshed. Så en...
De 3 lag af identitet

De 3 lag af identitet

Selvudvikling og coaching på tre niveauer Indenfor ID selvudvikling og coaching arbejder vi med tre lag af identitet – det reaktive selv, det kreative selv og det essentielle selv. Dybest set er der ikke tale om tre forskellige selver men om tre forskellige...
De 7 niveauer

De 7 niveauer

Den første betydning af navnet ID coaching er som tidligere nævnt Identitets-orienteret coaching. Den anden betydning er “Integrativ og Integral Dynamisk coaching”. Når vi taler om Integrativ og Integral Dynamisk coaching, refererer jeg til, at vi arbejder dynamisk...
De 7 nøgler

De 7 nøgler

Dynamisk coaching ud fra 7 principper Vi mener, at det er helt afgørende for dybden og effektiviteten af coaching, at en coach forstår, hvad det er som virker bag coaching metoderne. En coach skal efter vores mening vide, hvad han eller hun foretager sig. Vi bør som...
Helhedsorienteret

Helhedsorienteret

Helhedsorienteret coaching og personlig udvikling ID Coaching har en helhedsorienteret måde at forholde sig til coaching og personlig udvikling på. Indenfor ID Coaching forholder vi os til, at vi som mennesker er komplekse, og at vores eksistens består har mange...